Nieuws

Slotbijeenkomst praktijknetwerk: 'Met organische stof, beleggen in grond'

Gepubliceerd op
14 februari 2012

Op 24 februari houdt het praktijknetwerk Boer, Bodem & Ondernemerschap in ’t Kempke, Oude IJsselweg 3, 7061 GK in ETTEN (TERBORG) de slotbijeenkomst. Het thema is 'Met organische stof, beleggen in grond'.

Deelnemer Gert Lammers presenteert een rekenmodel om de Organische-stofbalans te berekenen. Voorts houdt Gerrit Bossink van ForFarmers een inleiding over economische kengetallen. Netwerkbegeleider Marjoleine Hanegraaf van het Nutriënten Management Instituut bespreekt de resultaten van het netwerk en presenteert daarover een factsheet. De dag staat onder leiding van netwerkdeelnemer Henry Steverink. Iedereen is welkom; de bijeenkomst duurt van 13-16 uur.

De gouden regel van de bodemeconomie is: zorg dat de organische stof balans in evenwicht is. In de twee jaar dat het netwerk draait hebben de deelnemers zich verdiept in de optimalisatie van het bodem management voor een duurzaam bodembeheer én een betere bedrijfseconomie. Hiervoor hebben ze in verschillende bijeenkomsten veel kennis en ervaring opgedaan rondom de bedrijfskringloop en de BEX. De organische-stofbalans is opgemaakt en er is een rekenmodel ontwikkeld dat ook andere melkveehouders in staat stelt om zelf de OS-balans op perceel- en bedrijfsniveau te berekenen. Met het model kan men zelf ‘spelen’ om te zien of wat het effect van maatregelen is.
Het rekenmodel is door Gert Lammers ontworpen en getoetst door de andere deelnemers. Met de tool, die gebruiksvriendelijk is, kunnen melkveehouders op eenvoudige wijze zelf de OS-balans op perceels- en bedrijfsniveau berekenen.