Nieuws

Omvang melkleverantie van Nederlandse melkveebedrijf eindigt in middenmoot

Gepubliceerd op
22 februari 2018

Een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf produceert rond de 900.000 kilogram melk. Met deze melkleverantie eindigt Nederland in de middenmoot in de rij van belangrijke zuivellanden. In Europa levert alleen de Deense melkveehouder meer melk af. Landen buiten Europa leveren substantieel veel meer melk af. Elke maand wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op de geleverde melk per bedrijf.

Melkleveranties in Europa

Uit figuur 1 blijkt dat een een typisch Nederlands melkveebedrijf ongeveer 900.000 kilogram melk per jaar produceert. Van de belangrijke zuivellanden in Europa produceert alleen het gemiddelde melkveebedrijf in Denemarken meer melk. Zij leveren namelijk ruim 1,7 miljoen kilogram melk per jaar af. De melkleverantie op Duitse en Franse melkveebedrijven ligt met 600.000 tot 700.000 kilogram melk per bedrijf een paar honderdduizend kilogram onder het niveau van Nederland. Bedrijven in Polen daarentegen produceren in vergelijking tot andere belangrijke zuivellanden weinig melk per bedrijf. Het typisch Poolse bedrijf levert minder dan 100.000 kilogram melk per jaar.

Melkleverantie in VS extreem hoog

Buiten Europa valt de melklevering van het typische bedrijf in de Verenigde Staten op. Met bijna 11,4 miljoen kilogram melk is de melkproductie op een gemiddeld bedrijf uit Californië een veelvoud van de melklevering op melkveebedrijven in andere belangrijke zuivellanden.
In Australië en Nieuw Zeeland is de melkleverantie per bedrijf over het algemeen ook hoog met meer dan 1,5 miljoen kilogram melk. De melkleverantie op het typische Argentijnse bedrijf ligt meer op het niveau van de melkleverantie in Duitsland en Frankrijk.

Figuur 1: Geleverde melk per bedrijf (*1 miljoen kg) (Bron: IFCN 2017, gegevens 2016)
Figuur 1: Geleverde melk per bedrijf (*1 miljoen kg) (Bron: IFCN 2017, gegevens 2016)