Nieuws

In gesprek met erfbetreders over belang KringloopWijzer

Gepubliceerd op
8 december 2017

In totaal bezochten ruim 150 bedrijfsadviseurs en lokale bestuurders de regionale bijeenkomsten die de samenwerkende partners van de KringloopWijzer eind november organiseerden in Wolvega, Nijkerk, Alphen aan den Rijn en Nuland. Bij elke regiobijeenkomst was ook Wageningen University & Research aanwezig voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen.

Bedrijfsadviseurs en lokale bestuurders zijn een belangrijke gesprekspartners voor melkveehouders. Begin 2018 komt de nieuwe versie van de KringloopWijzer online. Daarom was november de uitgelezen periode om met deze erfbetreders in gesprek te gaan over het belang van de KringloopWijzer.

Elke regiobijeenkomst startte met een inleiding van een marktdeskundige van de zuivelindustrie. Hierin werd ingegaan op de kansen voor duurzame zuivel in de (inter)nationale zuivelmarkt en de daarvoor benodigde kengetallen uit de KringloopWijzer. In een tweede inleiding van een senior adviseur uit de diervoederindustrie lag de focus op het gebruik van de KringloopWijzer als management-instrument. Ervaringen uit de Vruchtbare Kringloop projecten laten zien dat het verbeteren van de mineralenkringloop positief samengaat met de economie van het melkveebedrijf. In het tweede deel gaven Frans Keurentjes of Wil Meulenbroeks namens de stuurgroep KringloopWijzer een aftrap voor de discussie, waarin iedereen ook werd bijgepraat over het belang van de KringloopWijzer als beleidsinstrument. Er werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en dilemma’s van de keukentafel aan de orde te stellen. Voorafgaand en tijdens de pauze werden schriftelijk vragen gesteld en daarna naar aanleiding van de inleidingen en tijdens de discussie over de inhoud van de KringloopWijzer, Centrale Database, servicedesk en de gebruiksmogelijkheden (management, zuivelketen en beleid) van de KringloopWijzer. Veel vragen en antwoorden die van pas komen in het gesprek van de lokale bestuurder en bedrijfsadviseur aan de keukentafel bij de melkveehouder.

De veelgestelde vragen en antwoorden worden binnenkort toegevoegd aan de vragen op www.mijnkringloopwijzer.nl.