Nieuws

Hoe voert u uw vee?

Gepubliceerd op
10 december 2013

Wist u dat gemiddeld 40 procent van alle brandstof verbruikt wordt tijdens het voeren? Het netwerk 'Het nieuwe rijden in de melkveehouderij' heeft zich verdiept in dit brandstofverbruik en de mogelijkheid tot brandstofbesparing hierop.

Bij het uithalen van voer, zowel kuilgras als mais, geldt dat “hoe groter de bek” of “hap”, des te effectiever u te werk gaat. Verschillen bij brandstofverbruik van het uitkuilen lopen op tot 300 procent. Denk dus goed na op welke manier u het voer uithaalt en in de voerwagen laadt, of op voorraad zet. Bij trekkers met voorlader is de hapgrootte van een kuilhapper al snel de beperkende factor. Happers groter dan 1,2 m3 worden voor de meeste trekkers te zwaar. Zeker bij minder optimale erfindeling gaat dit u parten spelen. Veel transportbewegingen voor kleine hoeveelheden voer. In dat geval kan combinatie van U-snijder met voorlader en krokodillenbek ook een alternatief zijn. U snijdt grote blokken uit de kuil en met de voorlader brengt u deze in maximaal 2 happen in de voerwagen.

Voersystemen

Bij het voeren blijken de blokkendoseerwagens en de voerdoseerwagens heel interessant te zijn. Met weinig vermogen kunt u in korte tijd grote hoeveelheden voer verplaatsen en voor het voerhek brengen. Dit kan zelfs in combinatie met een weeginrichting om nauwkeurig te kunnen werken. Mengen kan wel, mits u het laden van de wagens secuur toepast. Dus netjes in lagen laden waarbij het gras op de bodem moet liggen. Dit vraagt enige handigheid.

Bij toepassen van voermengwagens is het belangrijk dat deze beschikken over juiste aantal messen en scherpe messen. Zijn deze versleten, of kwijtgeraakt van de vijzel, plaats ze dan terug en hou ze scherp. Het “gebit” van de wagen moet wel goed kunnen functioneren. Zeker bij horizontale mengers is dat erg belangrijk.

Laadvolgorde

Ook de volgorde van laden kan bijdragen aan een lagere brandstofbehoefte. Producten welke het meest verkort dienen te worden moeten er als eerste in. Losse producten en/of bijproducten mogen eventueel onder in de wagen. Hierdoor start het mengen zelfs beter op, mits er als laatste nog snijmaïs op de lading komt.

Vervolgens kunt u er zelfs aan denken om de wagen eerst te vullen en vervolgens pas te laten mengen. Bij voldoende kort materiaal heb je soms aan 5 minuten al meer dan genoeg om het mengsel homogeen te krijgen.

Een vertragingskast of powershift in de aandrijving kan hierin positief bijdragen.

Kortom: houd uw materiaal goed op orde en denk goed na over uw erfindeling bij toekomsten ontwikkelingen in uw bedrijf.