Nieuws

Eerste sniffers meten methaan op melkveebedrijven

Gepubliceerd op
15 november 2021

De eerste sniffer is deze week geïnstalleerd op een melkveebedrijf in Nederland. Een mooi moment voor onderzoeker Yvette de Haas. Dit bedrijf is één van de 100 bedrijven waar de komende twee jaar de methaan- en CO2concentratie wordt gemeten. "Na een lange voorbereidingsperiode zijn we nu echt van start met het verzamelen van gegevens, die de basis moeten vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe fokwaarde voor methaan".

In dit onderzoek, dat deel uit maakt van de PPS Climate Smart Cattle Breeding, werken onderzoekers van Wageningen Livestock Research samen met onder andere CRV en FrieslandCampina aan het verlagen van de uitstoot van methaan door middel van fokkerij. “We staan met z’n allen voor een grote uitdaging om de uitstoot van methaan sterk te verminderen’’, zegt Yvette de Haas. Hiervoor is al een pallet aan maatregelen ontwikkeld, waarbij  de afgelopen jaren al veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen voeding en methaan. “Over de relatie tussen fokkerij en methaan is minder bekend’’, merkt de Haas op. “Terwijl dit wel een hele interessante optie zou kunnen zijn’’, gaat ze verder. Uit eerder onderzoek op basis van metingen op 15 bedrijven is gebleken dat er een belangrijke genetische component aanwezig is. “In de eerste analyse komen we uit op een erfelijkheidsgraad voor methaan van rond de 20%”, merkt De Haas op. “Dit biedt zeker potentie voor de toekomst om via gerichte fokkerij de uitstoot van methaan te reduceren”.

Meten op 100 bedrijven

De komende maanden plaatsen we op 100 bedrijven een sniffer. Om inzicht te krijgen is het belangrijk om van veel individuele dieren informatie te hebben. Door op 100 bedrijven te meten beschikken we over gegevens van meer dan 10.000 koeien. Van deze Holstein koeien is de afstamming en ook het DNA via de genotypes bekend. Alle metingen vinden plaats in de melkrobot, zodat van elke koe afzonderlijke informatie wordt verzameld tijdens de melkbeurt. “Dat betekent in de praktijk dat wij bij 3 melkbeurten per dag, 365 dagen per jaar ongeveer over 1000 metingen per koe per jaar beschikken. We meten natuurlijk niet als ze droog staat’’, merkt De Haas op. "Doordat wij langdurig per bedrijf gaan meten, beschikken we niet alleen over heel veel data, maar krijgen we ook de verschillen in beeld door bijvoorbeeld weersinvloeden of aanpassingen in het rantsoen.’’

Voor dit moment worden alle data op de deelnemende bedrijven verzameld en rechtstreeks naar een centrale Cloud gestuurd. “Nu zijn we nog bezig met het ontwikkelen van een app. Met die app kunnen de deelnemers de metingen zelf aflezen en kunnen zij ook informatie met ons delen. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven dat zij gestart zijn met het voeren van een nieuwe kuil of de koeien naar de wei hebben gestuurd. Dit is voor ons onderzoek interessante extra informatie", voegt De Haas er aan toe.

Fokwaarde voor methaan

De komende tijd richt het onderzoek zich vooral op het verzamelen van de juiste informatie. De volgende stap is dan de analyse. “Ik ben blij dat we nu echt van start zijn gegaan. Natuurlijk zullen we de komende tijd nog wel wat hobbels tegenkomen. Maar uiteindelijk gaan we er vanuit dat we over 2 jaar over voldoende data beschikken om tot een betrouwbare fokwaarde voor methaan te komen", merkt De Haas tot slot op.