Nieuws

Opbrengstmetingen tijdens inkuilen

Gepubliceerd op
1 augustus 2013

Bij netwerkdeelnemer Henri LePoutre uit Batenburg was de eerste deelnemer van praktijknetwerk Ruwvoeropbrengst in Zicht waarbij de grasopbrengst per perceel is gemeten.

Om de hakselaar te ondersteunen en ter calibratie zijn uitgebreide weegprotocollen opgesteld. Via losse weegcellen wordt van iedere wagen het gewicht genoteerd. Doel is om met deze opbrengstgegevens per perceel mineralen efficiënter te kunnen inzetten. Bij deelnemers Menkveld – Wijnbergen blijken de opbrengstverschillen tussen de percelen groot.

Weegcellen

“De wens van de netwerkdeelnemers uit het praktijknetwerk Ruwvoeropbrengst in Zicht was om het tijdsverlies zo min mogelijk te beperken tijdens het weegmoment”, aldus projectleider Inge van Schie van DLV. Herman Krebbers van DLV Plant, die de technische begeleiding van het netwerk verzorgd, is na lang zoeken de huidige weegcellen combinatie tegen het lijf gelopen. Allereerst worden vier rubberen platen neergelegd, gevolgd door de weegcellen, en dan weer vier rubberen platen. “Dit zorgt er voor dat de trekkercombinatie altijd vlak staat tijdens het wegen”, aldus Krebbers.

Cijfers geven inzicht

Van iedere wagen wordt tijdens het inkuilen nauwkeurig het gewicht en het perceel genoteerd. Daarnaast wordt van iedere wagen een grasmonster genomen. “Hieruit bepalen wij later droge stof van het perceel, door deze in een stoof te leggen”, licht Krebbers toe. “Nu worden alle cijfers verzameld en naast elkaar gezet. Wij verwachten binnenkort de eerste resultaten uit het netwerk te kunnen bepalen van het resultaat uit de mestgift, onttrekking en de uiteindelijke opbrengst van de verschillende percelen”, vervolgt van Schie.

Eerste opbrengstgegevens bekend

Bij de zwagers Bertus Menkveld en Hennie Wijnbergen uit Gorssel zijn nu twee opbrengstmetingen gedaan. Wat hierbij meteen in het oog springt zijn de grote verschillen in opbrengst tussen oude en nieuwe percelen, die zowel bij de eerste als bij de tweede snede naar voren kwamen. “Het nieuwste grasland, dat afgelopen najaar is ingezaaid met productiegras, gaf 4664 kg product per hectare. Het perceel van 2 jaar oud gaf 4030 kg, en het perceel van 12 jaar oud bracht maar 2950 kg op. Opvallende opbrengsten, gezien ik de oudere percelen heb beregend en de nieuwste percelen niet”, aldus Menkveld.