Nieuws

Meldpunt MRSA dichterbij

Gepubliceerd op
6 februari 2012

Veel varkens- en kalverhouders voelen zich onmenselijk behandeld in het ziekenhuis. Om dit tegen te gaan, komt er mogelijk een meldpunt dat opkomt voor intensieve veehouders in de gezondheidszorg.

Dierenarts Manon Houben opperde dit in december 2011 in Den Bosch op het MRSA symposium ik ben MRSA vrij. Haar oproep kreeg al snel bijval vanuit het publiek. Uit onderzoek van het praktijknetwerk Omgaan met MRSA in de intensieve veehouderij blijkt dat een derde van de ondervraagde veehouders die in aanraking komt met een ziekenhuis de menselijke benadering mist. Enkele voorbeelden hiervan zijn: lang laten wachten, niet geven van een hand, uitgestelde behandelingen en onbegrijpelijke hygiënemaatregelen.

Er is begrip voor de maatregelen. “het is het belang van velen in een ziekenhuis versus belang van een enkeling die het ziekenhuis binnenkomt”. Er is echter veel onbegrip over de uitvoering ervan. Met name de communicatie wordt als slecht en gebrekkig ervaren. Als antwoord hierop gaf Nico van Riessen, ziekenhuishygiënist het advies. “Laat een verpleegkundige bij opname in het ziekenhuis een hygiënist inschakelen. Zij zijn bekend met de richtlijnen en begrijpen het veel beter. Alfons Olde Loohuis gaf als huisarts de tip. “Wees als patiënt eerlijk tegenover je huisarts. Meld dat je regelmatig in aanraking komt met varkens of kalveren. Dit is in het belang van je eigen gezondheid en die van je medemens”.

Tijdens het symposium heerste bij veehouders naast de gebrekkige communicatie veel verbijstering over het wisselende beleid van ziekenhuizen. Sommige ziekenhuizen blijken niet eens te vragen of je in contact komt met varkens of kalveren. Terwijl in andere ziekenhuizen artsen weigeren een hand te geven aan veehouders. Soms weigert zelfs de ambulance langs te komen. Ook ontstond er ophef bij de aanwezige veehouders in de zaal over het onderscheid tussen personeel in de gezondheidszorg dat in aanraking komt met veehouderij en patiënten die werken in de veehouderij. “De verpleegkundige die getrouwd is met een varkenshouder mag wel in het ziekenhuis werken terwijl diezelfde persoon bij binnenkomst in het ziekenhuis als patiënt uit de varkenshouderij onder de striktst mogelijke voorwaarden wordt behandeld.
Een varkenshouder in de zaal sprak zijn ergernis uit over wat hij in het ziekenhuis had gezien. “wij hebben in de stal verschillende kleuren kleding en schoeisel en proberen zo kruisbesmettingen te voorkomen. In een ziekenhuis loopt iedereen maar vrij rond van afdeling naar afdeling. Niet te begrijpen.”

MRSA vrij
Een derde van de varkens- kalverhouders testen altijd negatief op MRSA. “Als we een plan kunnen ontwikkelen waarmee je kan bewijzen dat je MRSA vrij bent, dan hebben we een groot probleem opgelost voor deze groep. Zij hoeven dan niet meer als risicogroep behandeld te worden. De netwerkdeelnemers van het praktijknetwerk pleiten voor een dergelijk plan. Om hun mening te onderschrijven liepen zij allen, evenals de sprekers tijdens het symposium rond met een ketting inclusief plaatje met de tekst ”ik ben MRSA vrij”. Wat zou het mooi zijn om met een dergelijk pasje in het ziekenhuis door te kunnen lopen en als een “normale” patiënt behandeld te worden.

Gebrek aan kennis
Gebrek aan kennis houdt echter nog een hoop zaken tegen. Er zijn nog vele onderzoeksvragen: waar komt de bacterie vandaan, hoe verspreidt hij zich, hoe besmettelijk is hij? Ook is er nog gebrek aan kennis over het gedrag van de MRSA bacterie op bedrijfsniveau en in de dieren. Er is een vervolg netwerk bij het ministerie van EL&I aangevraagd om verdere kennis hierover te ontwikkelen.

Gezamenlijke aanpak
Samenwerking tussen de humane gezondheidszorg en de veehouderij sector is noodzakelijk om het menselijke aspect in de MRSA discussie aan te pakken. Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst geweest vanuit het praktijknetwerk met vertegenwoordigers van de Provinciale raad voor de Gezondheid, Brabant zoönose kennisnetwerk, de GGD en LTO. Er komt een werkgroep MRSA onder het Brabants kennisnetwerk waarbij afgevaardigden uit deze organisaties zitting hebben. Microbiologen, werkgeversorganisaties, onderzoeksinstellingen worden op dit moment benaderd om hun expertise in te brengen.
Het doel van de werkgroep is om te komen tot een daadwerkelijk humanere behandeling van varkens- en kalverhouders binnen de gezondheidszorg. Hiermee komt het meldpunt MRSA een stap dichterbij.

Alle presentaties van het symposium zijn terug te vinden, klik op de links hieronder: 

Presentatie Andreas Voss
Presentatie Mireille Wulf
Presentatie Manon Houben
Presentatie Maaike de Groot
Presentatie Judith Mulder
Presentatie Jaap Wagenaar