Nieuws

Kruidenrijk gras: goed voor kuiken, maar hoe te oogsten?

Gepubliceerd op
24 juli 2012

Kruidenrijk grasland levert grotere insecten en dus meer voeding voor de kuikens van weidevogels. Tijdens een bijeenkomt van het netwerk 'Kruidenrijk kuikenland' praatte Gerrit Gerritsen van de Vogelbescherming de deelnemers bij over de voordelen van kruidenrijk grasland. Maar wat is de beste manier om dit gras te verwerken op het melkveebedrijf?

Kruidenrijk grasland levert de broodnodige prik voor de pens, zo stellen de netwerkdeelnemers. Daarmee is het goed in te passen in melkveerantsoenen. De smakelijkheid is dan wel heel belangrijk. Is het toevoegen van smulsiroop een optie? Zijn er mogelijkheden om gras te hakselen en het dan in balen te maken? De netwerkdeelnemers stelden allerlei vragen waar ze komende tijd antwoorden bij gaan zoeken.

De veldexcursie maakte in ieder geval wel duidelijk dat kruidenrijk grasland heel erg positief werkt voor de weidevogels en hun kuikens. Op kruidenrijk grasland kunnen jonge weidevogels 30% meer insecten eten en deze graslanden zijn dus een goede 'voedingsbodem' voor weidevogels.

Gerrit Gerritsen van Vogelbescherming Nederland vertelde de deelnemers nog meer leuke wetenswaardigheden over (grutto)kuikens op de kruidenrijke graslanden. Naast grotere insecten zorgt het grasland ook voor een open structuur en betere schuilmogelijkheden voor de kuikens.

Vragen dienden zich aan over de beste manier van maaien, welke planten/bloemen insecten het meest stimuleren en welke bemesting het best past. Het netwerkdeelnemers verzamelt voor een volgende bijeenkomst voeranalyses van kruidenrijk grasland en kijkt dan met deskundigen naar het inpassen van dit voer in (melk)veerantsoenen.

Klik hier voor het complete verslag van deze veldexcursie bij:

  • de familie Aantjes in Streefkerk

  • Anton Stokman in Koudum