Netwerk

Innovatieve techniek en logistiek in de houtverbranding

De pluimvee- en varkenshouders uit dit netwerk maken in hun veestallen gebruik van houtkachels. Voor optimalisatie van de kachel willen ze meer weten over het bijmengen van andere producten, ze willen komen tot een meer regionale aanvoer van hout en onderzoeken of het mogelijk is om zelf stroom op te wekken met de houtverbranding om zo zelfvoorzienend in energie te worden.

Het gebruik van houtkachels voor het opwarmen van veestallen neemt toe. Er zijn bij veehouders nog veel vragen zijn over de mogelijkheden, techniek en wet- en regelgeving. Voor individuele veehouders is het lastig om deze zaken boven tafel te krijgen. Vandaar dat in netwerkverband gezocht wordt naar antwoorden en partners om de houtverbranding verder te professionaliseren, duurzamer en rendabeler te maken.

Niet alleen veehouders, ook verenigingen voor agrarisch natuurbeheer die zoeken naar een betere afzet van snoeihout of beter gebruik van houtkachels, kunnen aansluiten bij dit praktijknetwerk.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.