Nieuws

Eigen duurzame bedrijfsstijl in pluimvee- en melkveehouderij

Gepubliceerd op
2 juli 2012

‘Ik ben mijn leven lang pluimveehouder en ik heb me de laatste jaren vooral moeten verdedigen voor mijn vak. Sinds we de Rondeelstal hebben, zijn er zo’n 10.000 mensen op het bedrijf geweest en ik heb geen een negatieve opmerking gehoord. Dit systeem maakt dat ik weer trots kan zijn op mijn beroep.’ Een aansprekende uitspraak van pluimveehouder Willy Derks voor de melkveehouders MIJN Duurzaamheid. Op 26 juni 2012 bezochten zij de Rondeelstal in Ewijk tijdens de afsluitende bijeenkomst van de netwerken.

De projectleider van MIJN Duurzaamheid, Bert Philipsen, beet het spits af tijdens deze bijeenkomst: ‘We hebben met elkaar acht bijeenkomsten doorlopen om een eigen route te kiezen in duurzaamheid. Iedereen heeft daarbij goed nagedacht over het eigen geluk en eigen kenwaarden. Er zijn keuzes gemaakt vanuit meerdere duurzaamheidspijlers om te komen tot een eigen bedrijfsstijl. Jullie hebben dit allemaal duidelijk vanuit jezelf gedaan, waardoor we nu aan het eind ook amper overlap in duurzame bedrijfsstijlen zien. Meer dan 50 deelnemers hebben ieder hun eigen stijl ontwikkeld.’

De melkveehouders van MIJN Duurzaamheid werken vanuit de pijlers Boer, Koe, Burger en Milieu om tot een integrale aanpak van duurzaamheid te komen. Het werken vanuit verschillende invalshoeken is ook voor het ontwerp van de Rondeelstal een belangrijk element. Willy Derks: ‘Bij het ontwerp is gekeken naar het belang voor de boer, de kip en de burger.’ Het betrekken van juist de burger in dit traject is volgens hem een belangrijke succesfactor van Rondeel. De Dierenbescherming is één van de partijen die betrokken is geweest en zich ook verantwoordelijk voelt voor het succes. Zij hebben drie sterren toegekend via het Beter Leven-label. ‘In het verleden hebben we ook eens met collega’s een concept uitgewerkt voor een onderscheidend product. Destijds hebben we de fout gemaakt om alleen vanuit onszelf te kijken en pas aan het eind ons idee te presenteren aan de markt. Door andere partijen te betrekken heb je een beter product waar anderen ook mee verder willen.’

Het verhaal van Willy Derks gaf voldoende stof voor kritische vragen over kostprijs, het milieueffect en het behouden van Rondeel als uniek concept. Tijdens de aansluitende barbecue werd volop doorgepraat over het Rondeel en over de eigen plannen voor de toekomst. Het netwerktraject is hiermee ten einde. Het project MIJN Duurzaamheid organiseert na de zomer samen met andere partijen nog diverse toekomstcafés en blijft hier actief over communiceren om een nog grotere groep melkveehouders te bereiken.