Over Verantwoorde Veehouderij

Verantwoorde Veehouderij is een platform voor innovatieve kennis voor een duurzame veehouderij. Dit platform vindt haar oorsprong rond 2005. Toen stelde het ministerie van LNV subsidie beschikbaar voor de veehouderij. De sector zat toen in een overgangsfase naar een duurzamere producerende sector. Dit thema is nog steeds actueel. Het blijft belangrijk om duurzame innovaties en kennis uit te wisselen in de sector.

Praktijknetwerken

Het platform Verantwoorde Veehouderij is ontstaan vanuit de subsidieregeling Praktijknetwerken veehouderij, jarenlang gesubsidieerd door het ministerie van LNV en EZ. Jaarlijks hebben agrarische ondernemers samen met het onderzoek en advies- en belangenorganisaties in praktijkwerken gewerkt aan innovatie en verspreiding van kennis rondom relevante thema's binnen de veehouderij. Het doel was om veehouderijbedrijven veerkrachtiger en duurzamer te maken. Hierbij was onder andere aandacht voor diergezondheid, dierenwelzijn en milieu. Ook lag de nadruk op het verbeteren van de economische duurzaamheid.

De resultaten en de producten van de verschillende netwerken vanaf 2010 zijn verzameld op de site onder Praktijknetwerken.

Ga direct naar de Netwerken

    Projecten

    Het overgrote deel van netwerken is in 2015 afgerond. Naast de communicatie vanuit de praktijknetwerken is het platform Verantwoorde Veehouderij meer en meer resultaten en nieuws gaan publiceren vanuit verschillende projecten. Deze projecten zijn veehouderij gerelateerd. Onderzoek, adviesorganisatie en praktijk nemen gezamenlijk deel aan de verschillende initiatieven, die bijdragen aan een transitie van een veehouderij naar een maatschappelijk verantwwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

    Hieronder is een overzicht te vinden van de lopende projecten:

    Onderzoekers van Wageningen University & Research nemen deel aan deze projecten. Zij werken samen met (agrarische) ondernemers, kennisinstellingen en adviesorganisaties en publiceren regelmatig resultaten op hun eigen website, die onderdeel uitmaakt van het platform Verantwoorde Veehouderij. Elke 14 dagen publiceren zij via de Attentiemail Rundveehouderij het laatste nieuws vanuit onderzoek, praktijk en sector.