<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 420457 <![CDATA[ Sturen op ruw eiwit in gras is mogelijk ]]> Mon, 11 Feb 2019 12:22:00 GMT 420427 <![CDATA[ Zeer laag bodemoverschot bij BES-bedrijf na 2018 ]]> Mon, 11 Feb 2019 07:46:00 GMT 419900 <![CDATA[ Grondprijs het hoogst in Nederland ]]> Wed, 06 Feb 2019 07:39:00 GMT 419386 <![CDATA[ Duurzaamheid op het boerenerf in Holten ]]> Fri, 01 Feb 2019 13:44:00 GMT 419219 <![CDATA[ Koeien & Kansen veehouders scoren goed op duurzaamheid ]]> Thu, 31 Jan 2019 10:37:00 GMT 418968 <![CDATA[ Duurzame Zuivelketen boekt vooruitgang op veel thema’s in 2017 ]]> Tue, 29 Jan 2019 14:17:00 GMT 418834 <![CDATA[ Geen slecht jaar, ondanks lagere gewasopbrengsten ]]> Mon, 28 Jan 2019 07:51:00 GMT 418275 <![CDATA[ Droogstand op maat kan antibioticagebruik en ziekte bij koeien reduceren ]]> Tue, 22 Jan 2019 07:59:00 GMT 417302 <![CDATA[ Digitale weide- en maaiplanning moet nog eenvoudiger ]]> Fri, 18 Jan 2019 04:15:00 GMT 417314 <![CDATA[ Uitspoeling risico bij maisstro valt mee ]]> Mon, 14 Jan 2019 10:57:00 GMT 416944 <![CDATA[ Nieuwe bemestingsadviezen voor optimale ruwvoerteelt ]]> Fri, 11 Jan 2019 14:49:00 GMT 414876 <![CDATA[ Broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Mon, 24 Dec 2018 07:40:00 GMT 414598 <![CDATA[ Goede toekomst voor melkveehouderij in Nederland ]]> Thu, 20 Dec 2018 10:33:00 GMT 413065 <![CDATA[ Effect van samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw ]]> Tue, 18 Dec 2018 00:45:00 GMT 414408 <![CDATA[ Nederland kent hoge kostprijs per kilogram melk ]]> Mon, 17 Dec 2018 09:36:00 GMT 414392 <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers houden in 2017 meer geld over ]]> Mon, 17 Dec 2018 08:14:00 GMT 414049 <![CDATA[ Overzicht aanpassingen in KringloopWijzer 2018 ]]> Mon, 17 Dec 2018 02:30:00 GMT 414165 <![CDATA[ Advies en monitoring mestaanwending: voorbereiding in volle gang ]]> Fri, 14 Dec 2018 08:27:00 GMT 414057 <![CDATA[ Melkureumgetal geeft indicatie voor kwaliteit weidegras en sturing van bijvoeding ]]> Thu, 13 Dec 2018 09:47:00 GMT 413858 <![CDATA[ Onderwaterdrains zijn wel effectief ]]> Tue, 11 Dec 2018 15:59:00 GMT 412968 <![CDATA[ Nederlandse melkveehouders ontvangen hoge melkprijs in 2017 ]]> Mon, 03 Dec 2018 16:31:00 GMT 412576 <![CDATA[ Praktijk kan snijmaisopbrengst in rassenproeven niet bijbenen ]]> Thu, 29 Nov 2018 14:54:00 GMT 392198 <![CDATA[ Impressie eerste resultaten precisiebemesting op grasland ]]> Thu, 29 Nov 2018 12:00:00 GMT 412538 <![CDATA[ Veehouders leren van elkaar om eiwit beter te benutten ]]> Thu, 29 Nov 2018 09:24:00 GMT 412528 <![CDATA[ Ammoniakemissie verlagen door efficiënter voeren ]]> Thu, 29 Nov 2018 08:19:00 GMT 412313 <![CDATA[ Symposium 'Droogstand melkvee' ]]> Tue, 27 Nov 2018 09:14:00 GMT 411833 <![CDATA[ Melkveefonds-projecten nieuwe telg Verantwoorde Veehouderij ]]> Thu, 22 Nov 2018 10:08:00 GMT 411413 <![CDATA[ Koeien & Kansen-bedrijven hebben grote variatie in ammoniakemissie ]]> Mon, 19 Nov 2018 08:23:00 GMT 411025 <![CDATA[ Melkveehouders betalen gemiddelde prijs voor krachtvoer ]]> Wed, 14 Nov 2018 12:36:00 GMT 411022 <![CDATA[ Koolstof opslaan in de klei ]]> Wed, 14 Nov 2018 12:11:00 GMT 410795 <![CDATA[ Maisteelt zonder drijfmest ]]> Mon, 12 Nov 2018 12:48:00 GMT 410790 <![CDATA[ Calcium is voldoende beschikbaar voor goede gewasgroei ]]> Mon, 12 Nov 2018 11:25:00 GMT