<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 684880 <![CDATA[ Stalvoerbalans centraal voor hogere benutting Home Made Eiwit ]]> Mon, 28 Nov 2022 15:40:00 GMT 684216 <![CDATA[ Emissiearme voeropslag ]]> Thu, 24 Nov 2022 18:16:00 GMT 684210 <![CDATA[ Wisselende ervaringen met weegbree ]]> Thu, 24 Nov 2022 15:52:00 GMT 681119 <![CDATA[ Zorgen over toekomst ]]> Wed, 16 Nov 2022 16:42:00 GMT 680625 <![CDATA[ Ecologisch slootschonen in veenweide ]]> Tue, 15 Nov 2022 13:00:00 GMT 682339 <![CDATA[ Voederbomen positief in de belangstelling ]]> Mon, 14 Nov 2022 10:34:00 GMT 680637 <![CDATA[ Hoge benutting van vers gras ]]> Fri, 04 Nov 2022 10:21:00 GMT 679808 <![CDATA[ Het effect van bufferzones om afspoeling tegen te gaan ]]> Wed, 02 Nov 2022 09:10:00 GMT 679394 <![CDATA[ 1e bedrijfsbezoeken Koe en Eiwit brengen rantsoenknoppen in beeld ]]> Fri, 28 Oct 2022 10:14:00 GMT 679386 <![CDATA[ Noordelijke melkveehouders gezocht voor Agroforestry ]]> Fri, 28 Oct 2022 07:56:00 GMT 679379 <![CDATA[ Bedrijfssystemen voor de melkveehouderij in Noord-Nederland in 2030 ]]> Fri, 28 Oct 2022 05:39:00 GMT 673887 <![CDATA[ Verhogen grondwaterpeil voor verminderen droogteschade ]]> Wed, 12 Oct 2022 14:06:00 GMT 675940 <![CDATA[ Integraliteit van koolstofvastlegging ]]> Mon, 10 Oct 2022 07:01:00 GMT 675044 <![CDATA[ Intensieve diergezondheidsmonitoring Koe en Eiwit van start ]]> Wed, 05 Oct 2022 12:21:00 GMT 674685 <![CDATA[ NitraatResidu kan nuttige en toepasbare informatie opleveren ]]> Mon, 03 Oct 2022 13:37:00 GMT 672927 <![CDATA[ BES-pilot levert nieuwe inzichten en nieuwe onderzoeksvragen op ]]> Mon, 03 Oct 2022 12:00:00 GMT 672916 <![CDATA[ Graslandbemesting: maak werk van stikstofbenutting ]]> Fri, 23 Sep 2022 10:10:00 GMT 672756 <![CDATA[ Effect kruidenrijk grasland in combinatie met beweiding ]]> Thu, 22 Sep 2022 13:08:00 GMT 672125 <![CDATA[ Minder uitstoot van broeikasgassen op Koeien & Kansen- bedrijven ]]> Wed, 21 Sep 2022 08:44:00 GMT 670898 <![CDATA[ Sorghum goede toevoeging mits beter koude tolerant ]]> Mon, 12 Sep 2022 09:35:00 GMT 670403 <![CDATA[ Resultaten uit de meetweken geeft direct nieuwe inzichten ]]> Fri, 09 Sep 2022 06:35:00 GMT 669213 <![CDATA[ Veel melk uit weidegras ]]> Thu, 08 Sep 2022 08:24:00 GMT 667466 <![CDATA[ Klaver inzaaien voor besparing op kunstmestkosten ]]> Thu, 25 Aug 2022 13:27:00 GMT 667118 <![CDATA[ Werken aan reductie methaan en ammoniak met beweiden en vers gras ]]> Thu, 25 Aug 2022 09:15:00 GMT 666927 <![CDATA[ Lessen leren uit metingen van nitraat in grondwater ]]> Mon, 22 Aug 2022 08:22:00 GMT