<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 411413 <![CDATA[ Koeien & Kansen-bedrijven hebben grote variatie in ammoniakemissie ]]> Mon, 19 Nov 2018 08:23:00 GMT 411025 <![CDATA[ Melkveehouders betalen gemiddelde prijs voor krachtvoer ]]> Wed, 14 Nov 2018 12:36:00 GMT 411022 <![CDATA[ Koolstof opslaan in de klei ]]> Wed, 14 Nov 2018 12:11:00 GMT 410795 <![CDATA[ Maisteelt zonder drijfmest ]]> Mon, 12 Nov 2018 12:48:00 GMT 410790 <![CDATA[ Calcium is voldoende beschikbaar voor goede gewasgroei ]]> Mon, 12 Nov 2018 11:25:00 GMT 409591 <![CDATA[ Van de Heijning gaat perssappen uit maiskuil opvangen ]]> Thu, 01 Nov 2018 14:07:00 GMT 409363 <![CDATA[ KWIN verdeeld, Rundveehouderij en Varkenshouderij nu apart verkrijgbaar ]]> Tue, 30 Oct 2018 14:42:00 GMT 409302 <![CDATA[ Droogte leidt bij Kuks tot 35% opbrengstderving van grasland ]]> Tue, 30 Oct 2018 08:37:00 GMT 409201 <![CDATA[ Drukdrainage, the next step! ]]> Mon, 29 Oct 2018 15:50:00 GMT 408549 <![CDATA[ Hittestress bij melkvee, (klimaat)probleem van morgen? ]]> Tue, 23 Oct 2018 07:41:00 GMT 408440 <![CDATA[ Koeien & Kansen-deelnemer heroverweegt derogatie ]]> Mon, 22 Oct 2018 11:58:00 GMT 408406 <![CDATA[ Extra organische stofaanvoer op melkveebedrijf niet nodig ]]> Mon, 22 Oct 2018 07:25:00 GMT 408051 <![CDATA[ Bijeenkomst over KringloopWijzer als managementtool ]]> Thu, 18 Oct 2018 14:54:00 GMT 408042 <![CDATA[ Webinar 'Dashboard Milieu en Klimaat' ]]> Thu, 18 Oct 2018 13:53:00 GMT 404722 <![CDATA[ Invullen enquête Kringloopwijzer kan nog tot 1 november ]]> Wed, 17 Oct 2018 14:28:00 GMT 407361 <![CDATA[ Tool voor inschatten van grasopname getest ]]> Fri, 12 Oct 2018 13:49:00 GMT 406902 <![CDATA[ Hoeveelheid eiwit van eigen land in beeld gebracht op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Thu, 11 Oct 2018 09:00:00 GMT 406687 <![CDATA[ Woelen van verdicht grasland is maatwerk ]]> Fri, 05 Oct 2018 14:03:00 GMT 406527 <![CDATA[ Nieuwe stappen ter verbetering van nutriëntenkringloop ]]> Thu, 04 Oct 2018 12:11:00 GMT 406233 <![CDATA[ Zuivel top 20 heeft wereldwijd marktaandeel van ruim 25 procent ]]> Tue, 02 Oct 2018 06:56:00 GMT 405864 <![CDATA[ Weidegang en weidevogels ]]> Fri, 28 Sep 2018 06:56:00 GMT 405679 <![CDATA[ Discussie over onderwaterdrains ]]> Wed, 26 Sep 2018 13:53:00 GMT 405378 <![CDATA[ Metingen methaanemissie van vee van start ]]> Mon, 24 Sep 2018 08:13:00 GMT 405108 <![CDATA[ Onderhoud grasland na extreme droogte op veen ]]> Fri, 21 Sep 2018 15:23:00 GMT 405082 <![CDATA[ Sensoren geven inzicht in veerkracht van koeien ]]> Fri, 21 Sep 2018 11:35:00 GMT 403763 <![CDATA[ CVB actualiseert tabelwaarden voor grasproducten ]]> Mon, 10 Sep 2018 08:58:00 GMT 403755 <![CDATA[ Graslandproductie gemiddeld 25% onder de maat ]]> Mon, 10 Sep 2018 07:38:00 GMT 403327 <![CDATA[ Weer hogere benutting stikstof en fosfaat op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Sun, 09 Sep 2018 22:00:00 GMT 403547 <![CDATA[ Onderzoek naar nieuwe rassen van witte klaver ]]> Fri, 07 Sep 2018 14:23:00 GMT 403301 <![CDATA[ Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2018/19 ]]> Wed, 05 Sep 2018 08:29:00 GMT 403137 <![CDATA[ Sterk tegenvallende ruwvoeropbrengsten op KTC De Marke ]]> Tue, 04 Sep 2018 07:37:00 GMT 402413 <![CDATA[ Hoge gewasonttrekking rechtvaardigt hogere fosfaatgift met dierlijke mest ]]> Wed, 29 Aug 2018 07:41:00 GMT 401979 <![CDATA[ Simulatie hergroei na weiden ]]> Fri, 24 Aug 2018 12:05:00 GMT 401978 <![CDATA[ Brandweer waarschuwt voor gas in maïskuil ]]> Fri, 24 Aug 2018 11:56:00 GMT 401781 <![CDATA[ KWIN-Veehouderij 2018-2019 is uit ]]> Wed, 22 Aug 2018 13:29:00 GMT 401748 <![CDATA[ Extra gebruiksruimte van kunstmeststikstof doorbreekt neerwaartse tendens RE-gehalte ]]> Wed, 22 Aug 2018 08:22:00 GMT