<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 462608 <![CDATA[ Forse verschillen in melkproductie per koe ]]> Tue, 10 Dec 2019 12:20:00 GMT 459282 <![CDATA[ Aanpassingen in beeld voor KringloopWijzer 2019 ]]> Mon, 02 Dec 2019 14:19:00 GMT 459257 <![CDATA[ Broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven in beeld ]]> Mon, 02 Dec 2019 12:37:00 GMT 459237 <![CDATA[ Gras belangrijk item binnen de melkveehouderij ]]> Mon, 02 Dec 2019 10:45:00 GMT 457351 <![CDATA[ Engerlingen zijn niet volledig te bestrijden ]]> Wed, 27 Nov 2019 16:05:00 GMT 454099 <![CDATA[ Grote variatie in arbeidsproductiviteit ]]> Tue, 19 Nov 2019 15:35:00 GMT 453685 <![CDATA[ Voorkom oppervlakkige afspoeling naar de sloot ]]> Mon, 18 Nov 2019 11:27:00 GMT 451822 <![CDATA[ Hergroei na beweiding ]]> Wed, 13 Nov 2019 17:12:00 GMT 451386 <![CDATA[ Vruchtbaarheid gelijk bij bewust langere lactaties ]]> Tue, 12 Nov 2019 11:55:00 GMT 447309 <![CDATA[ Dashboard voor standweiden ]]> Fri, 01 Nov 2019 08:03:00 GMT 446939 <![CDATA[ Meer aandacht voor kwaliteit en optimalisatie ]]> Thu, 31 Oct 2019 09:41:00 GMT 446153 <![CDATA[ Water bij wijn en de mest doen ]]> Tue, 29 Oct 2019 08:01:00 GMT 445794 <![CDATA[ Update van rekenprogramma opfokkosten jongvee ]]> Mon, 28 Oct 2019 11:08:00 GMT 445793 <![CDATA[ Aanknopingspunten voor verbetering van bemestingsproces en mestbenutting ]]> Mon, 28 Oct 2019 10:23:00 GMT 445786 <![CDATA[ Mondiale groei melkproductie stagneert in 2019 ]]> Mon, 28 Oct 2019 09:17:00 GMT 444566 <![CDATA[ Nederlands melkveebedrijf noteert hoge kostprijs in 2018 ]]> Fri, 25 Oct 2019 08:35:00 GMT 441175 <![CDATA[ Webinar over stikstofkringloop op melkveebedrijf ]]> Mon, 21 Oct 2019 12:43:00 GMT 441166 <![CDATA[ ’Man bijt hond’ op bezoek bij Ankie van Erp ]]> Mon, 21 Oct 2019 09:55:00 GMT 440339 <![CDATA[ Bodemkwaliteit, mest, water, stikstof, ammoniak en klimaat ]]> Wed, 16 Oct 2019 17:01:00 GMT 440104 <![CDATA[ Slimme bouwplannen, hogere ruwvoeropbrengsten ]]> Mon, 14 Oct 2019 12:58:00 GMT 439757 <![CDATA[ Grasopname in de wei bepalen ]]> Thu, 10 Oct 2019 13:55:00 GMT 438383 <![CDATA[ Aandeel blijvend grasland 57% op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Fri, 04 Oct 2019 14:02:00 GMT 433302 <![CDATA[ Vul de enquête over de KringloopWijzer in ]]> Wed, 02 Oct 2019 12:46:00 GMT 439102 <![CDATA[ 30e editie KWIN-Veehouderij verschenen ]]> Wed, 02 Oct 2019 11:09:00 GMT 438916 <![CDATA[ Leren van het telen van nieuwe gewassen ]]> Mon, 30 Sep 2019 07:04:00 GMT 438746 <![CDATA[ Grasland geplaagd door droogte en muizen ]]> Fri, 27 Sep 2019 08:49:00 GMT 438623 <![CDATA[ Melkveehouders buiten Europa houden fors meer koeien ]]> Thu, 26 Sep 2019 07:25:00 GMT 438621 <![CDATA[ Onderzoek emissiearmer bemesten met gebruik van kalksuspensie ]]> Thu, 26 Sep 2019 07:08:00 GMT 437631 <![CDATA[ Drone herkent weiderest ]]> Fri, 13 Sep 2019 09:52:00 GMT 437426 <![CDATA[ Ammoniakemissie per hectare gedaald in 2018 op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Tue, 10 Sep 2019 07:19:00 GMT 437156 <![CDATA[ Kurzrasen: kort maar krachtig ]]> Wed, 04 Sep 2019 13:58:00 GMT 437153 <![CDATA[ Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte ]]> Wed, 04 Sep 2019 13:19:00 GMT 437138 <![CDATA[ Verbeter de stikstofbenutting van uw mais via het vanggewas ]]> Wed, 04 Sep 2019 11:57:00 GMT