<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 534735 <![CDATA[ Project 'Home Made Eiwit' van start ]]> Fri, 18 Sep 2020 09:30:00 GMT 533833 <![CDATA[ Zoektocht naar alternatieven bij droogte ]]> Thu, 17 Sep 2020 13:52:00 GMT 533818 <![CDATA[ Ammoniakemissie op Koeien & Kansen-bedrijven weer gedaald ]]> Mon, 14 Sep 2020 12:28:00 GMT 533802 <![CDATA[ Drogestofgehalte en dichtheid sorghumkuilen beïnvloeden kuilverliezen ]]> Mon, 14 Sep 2020 11:57:00 GMT 533734 <![CDATA[ Effect van bedrijfsspecifiek bepalen stikstof in bodem, gewas en milieu ]]> Mon, 14 Sep 2020 07:40:00 GMT 533725 <![CDATA[ Tijdig bekalken; vergeet het niet ]]> Mon, 14 Sep 2020 06:32:00 GMT 532685 <![CDATA[ Vaarzen met een verlengde lactatie geven evenveel melk ]]> Tue, 08 Sep 2020 15:23:00 GMT 532644 <![CDATA[ Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2020-2021 ]]> Tue, 08 Sep 2020 07:46:00 GMT 532450 <![CDATA[ Natuurinclusief boeren met de KringloopWijzer ]]> Mon, 07 Sep 2020 11:38:00 GMT 532439 <![CDATA[ Van ongeloof naar stappen zetten: schoner slootwater dankzij slimme software ]]> Mon, 07 Sep 2020 09:33:00 GMT 531527 <![CDATA[ 31e editie KWIN-Veehouderij verschenen ]]> Tue, 01 Sep 2020 07:06:00 GMT 531372 <![CDATA[ Dagelijkse grasgroeivoorspelling geeft inzicht in het grasaanbod ]]> Mon, 31 Aug 2020 13:26:00 GMT 531346 <![CDATA[ Koopman werkt aan hoge N-benutting uit vers gras ]]> Mon, 31 Aug 2020 10:00:00 GMT 531331 <![CDATA[ Melkveehouders gezocht voor nieuw project Netwerk Praktijkbedrijven ]]> Mon, 31 Aug 2020 06:31:00 GMT 529103 <![CDATA[ Werken aan evenwichtsbemesting in BEN en BES-pilots ]]> Fri, 28 Aug 2020 15:23:00 GMT 525566 <![CDATA[ Veehouders enthousiast over kengetal ‘grasopname’ ]]> Mon, 17 Aug 2020 04:00:00 GMT 527089 <![CDATA[ Stikstofbemesting bij inzaai van grasland ]]> Wed, 12 Aug 2020 08:56:00 GMT 527091 <![CDATA[ Neem deel aan het webinar over bedrijfsspecifiek stikstof en fosfaatbemesting ]]> Thu, 06 Aug 2020 10:06:00 GMT 525194 <![CDATA[ Vooruitziende blik of gezond boerenverstand ]]> Wed, 29 Jul 2020 09:54:00 GMT 525562 <![CDATA[ Minder energie voor koeien na weglaten van de droogstand gunstig voor vruchtbaarheid ]]> Wed, 29 Jul 2020 07:52:00 GMT 524330 <![CDATA[ Rapporten van de proefresultaten (2017 en 2018) van het project ‘Duurzaam bodembeheer mais’ nu digitaal beschikbaar ]]> Wed, 22 Jul 2020 12:04:00 GMT 524325 <![CDATA[ Nieuw rapport verschenen met resultaten van vier jaar onderzoek naar ruitzaai en drijfmestrijenbemesting ]]> Wed, 22 Jul 2020 10:55:00 GMT 522609 <![CDATA[ BES-pilot is uitdaging voor Koeien & Kansen-deelnemer Van Erp ]]> Mon, 13 Jul 2020 09:01:00 GMT 522603 <![CDATA[ Nu aandacht voor bemesting levert beter gras in nazomer ]]> Mon, 13 Jul 2020 07:43:00 GMT 522154 <![CDATA[ Koeien & Kansen deelnemers in de media ]]> Mon, 13 Jul 2020 07:31:00 GMT 520905 <![CDATA[ Factsheets over stabiele graslandproductie en penwortel van witte klaver ]]> Fri, 03 Jul 2020 07:29:00 GMT 519988 <![CDATA[ Ontwikkeling melkprijzen 2019 ]]> Mon, 29 Jun 2020 09:19:00 GMT 517388 <![CDATA[ BES-uitbreiding is uitdaging voor veel Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Sun, 28 Jun 2020 22:15:00 GMT 518942 <![CDATA[ Bemestingsadvies voor luzerne ]]> Tue, 23 Jun 2020 15:04:00 GMT 518161 <![CDATA[ WUR en agrarisch bedrijfsleven starten nieuw onderzoeksprogramma voor duurzame productie van gras en voedergewassen ]]> Fri, 19 Jun 2020 06:47:00 GMT 513203 <![CDATA[ BedrijfsWaterWijzer: Basis voor waterplannen ]]> Wed, 17 Jun 2020 14:25:00 GMT 515895 <![CDATA[ Eiwitwinning en voeren: Uitdaging voor Buijs ]]> Wed, 17 Jun 2020 07:14:00 GMT