<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 630700 <![CDATA[ Eerste ervaringen vaste rijpaden positief ]]> Mon, 24 Jan 2022 17:02:00 GMT 630695 <![CDATA[ Praktijkpilot Koe en Eiwit zoekt ruim 40 adviseurs ]]> Mon, 24 Jan 2022 16:25:00 GMT 630206 <![CDATA[ Grashoogtemeter hulpmiddel bij realiseren graskwaliteit ]]> Fri, 21 Jan 2022 10:58:00 GMT 629412 <![CDATA[ Koeien & Kansen zoekt enthousiaste deelnemers ]]> Tue, 18 Jan 2022 01:00:00 GMT 622720 <![CDATA[ Verkenning van economische gevolgen van duurzaamheidsmaatregelen ]]> Wed, 12 Jan 2022 08:06:00 GMT 627106 <![CDATA[ Nitraatresidu als indicator voor nitraatuitspoeling ]]> Fri, 07 Jan 2022 11:24:00 GMT 627105 <![CDATA[ Overleg buren en waterschap loont ]]> Fri, 07 Jan 2022 10:55:00 GMT 626974 <![CDATA[ Puzzelen met eigen voer ]]> Thu, 06 Jan 2022 16:25:00 GMT 626954 <![CDATA[ Duurmelken goed voor de juiste koe ]]> Thu, 06 Jan 2022 15:01:00 GMT 621818 <![CDATA[ 7e Actieprogramma Nitraat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee ]]> Fri, 31 Dec 2021 11:27:00 GMT 621379 <![CDATA[ BES draagt bij aan organische stof in de bodem ]]> Thu, 23 Dec 2021 15:34:00 GMT 621364 <![CDATA[ Regelgeving levert dilemma’s en vragen op ]]> Wed, 22 Dec 2021 15:03:00 GMT 621827 <![CDATA[ Metingen bodemkwaliteit voor bepaling meerwaarde grasland ]]> Thu, 16 Dec 2021 12:47:00 GMT 621372 <![CDATA[ Actuele rekenregels KringloopWijzer 2021 gebundeld in rapport ]]> Wed, 15 Dec 2021 23:00:00 GMT 620559 <![CDATA[ Biodiversiteit in beeld op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Wed, 15 Dec 2021 23:00:00 GMT 621546 <![CDATA[ Meten indringingsweerstand bodem bij vaste rijpaden op Dairy Campus ]]> Wed, 15 Dec 2021 13:35:00 GMT 621166 <![CDATA[ Praktijkpilot Koe en Eiwit zoekt ruim 100 deelnemers ]]> Tue, 14 Dec 2021 11:00:00 GMT 621187 <![CDATA[ Koeien & Kansen ondernemers presteren economisch bovengemiddeld in 2020 ]]> Mon, 13 Dec 2021 18:26:00 GMT 621177 <![CDATA[ Praktisch combineren biodiversiteit en weidegang ]]> Mon, 13 Dec 2021 15:59:00 GMT 620513 <![CDATA[ Onderzoek drijvend zonnesysteem op Markeplas ]]> Thu, 09 Dec 2021 08:16:00 GMT 619791 <![CDATA[ Doorlaatbare tegelvloer in bedrijfsverband ]]> Mon, 06 Dec 2021 09:41:00 GMT 619116 <![CDATA[ Volop aandacht voor ammoniakemissie op Koeien & Kansen bedrijven ]]> Sun, 05 Dec 2021 23:00:00 GMT 619285 <![CDATA[ Koeien & Kansen ondernemers leggen focus op graslandmanagement ]]> Fri, 03 Dec 2021 08:50:00 GMT 618445 <![CDATA[ Meer biodiversiteit en voldoende ruwvoer door meer precisie ]]> Mon, 29 Nov 2021 10:44:00 GMT 617267 <![CDATA[ Mestscheiden bij de bron levert interessante kennis op ]]> Mon, 22 Nov 2021 13:25:00 GMT 616592 <![CDATA[ Graslandgebruik beïnvloedt emissies methaan en ammoniak ]]> Thu, 18 Nov 2021 11:58:00 GMT 614222 <![CDATA[ Eerste sniffers meten methaan op melkveebedrijven ]]> Sun, 14 Nov 2021 23:15:00 GMT 590775 <![CDATA[ KringloopWijzer onderzoekt implementatie veevoederadditief ]]> Mon, 15 Nov 2021 23:00:00 GMT 616039 <![CDATA[ Dekker laat leerlingen een kijkje nemen in het boerenleven ]]> Mon, 15 Nov 2021 11:33:00 GMT 614215 <![CDATA[ Monitoringsplan geeft inzicht biomassastromen Eytemaheert ]]> Thu, 11 Nov 2021 10:44:00 GMT 614847 <![CDATA[ BedrijfsWaterWijzer helpt Stevens keuzes maken ]]> Mon, 08 Nov 2021 07:45:00 GMT 614210 <![CDATA[ WUR onderzoekt kringlooplandbouw op Eytemaheert ]]> Thu, 04 Nov 2021 10:16:00 GMT 614044 <![CDATA[ Meer vers gras en lager ureum ]]> Wed, 03 Nov 2021 15:14:00 GMT 614038 <![CDATA[ Overzicht wijzigingen KringloopWijzer 2021 ]]> Wed, 03 Nov 2021 14:20:00 GMT 614027 <![CDATA[ VrijLevenStal-concept stal levert gescheiden meststromen op ]]> Wed, 03 Nov 2021 13:21:00 GMT 614001 <![CDATA[ HVHL brengt effecten kruidenrijk grasland op zuivel in kaart ]]> Wed, 03 Nov 2021 10:56:00 GMT 613833 <![CDATA[ Adem geeft inzicht in gezondheid individuele koe ]]> Tue, 02 Nov 2021 15:52:00 GMT 613791 <![CDATA[ Gedrag jongvee in grasland met smalle weegbree ]]> Tue, 02 Nov 2021 08:01:00 GMT 612414 <![CDATA[ Precisiebemesting voor meer biodiversiteit ]]> Mon, 25 Oct 2021 08:39:00 GMT 611365 <![CDATA[ Koeien & Kansen werkt ook aan doelen reductie broeikasgassen ]]> Mon, 18 Oct 2021 15:42:00 GMT