<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 606614 <![CDATA[ Optimaal rantsoen bevat tot kwart weegbree voor melkeiwitproductie ]]> Thu, 23 Sep 2021 14:08:00 GMT 606612 <![CDATA[ Korrelzetting in sommige sorghumrassen dit jaar minder door lage temperaturen ]]> Thu, 23 Sep 2021 13:37:00 GMT 606078 <![CDATA[ Veel weiden heeft een gunstig effect op de kostprijs ]]> Mon, 20 Sep 2021 11:59:00 GMT 605014 <![CDATA[ Wisselende effecten bij mestscheiden aan de bron ]]> Mon, 13 Sep 2021 09:13:00 GMT 604594 <![CDATA[ Van ruwvoertekort naar gebrek aan kuilopslag ]]> Fri, 10 Sep 2021 08:02:00 GMT 604047 <![CDATA[ Koeien & Kansen-bedrijven voeren in 2020 minder mest af ]]> Tue, 07 Sep 2021 10:57:00 GMT 603370 <![CDATA[ Proef naar effecten nieuw ruwvoer Sorghum afgerond ]]> Fri, 03 Sep 2021 06:37:00 GMT 602585 <![CDATA[ Netwerk Praktijkbedrijven zoekt 19 bedrijfsbegeleiders ]]> Mon, 30 Aug 2021 13:40:00 GMT 595446 <![CDATA[ Let op laatste bemesting ]]> Tue, 24 Aug 2021 11:43:00 GMT 595436 <![CDATA[ De potentie van verschillende aanlegmethoden druppelirrigatie in snijmaïs ]]> Tue, 24 Aug 2021 08:31:00 GMT 594562 <![CDATA[ Houdt kalivoorziening op peil in grasklavermengsels ]]> Mon, 23 Aug 2021 14:45:00 GMT 588345 <![CDATA[ BES-pilot laat grote variatie in bemestingsruimte zien ]]> Mon, 16 Aug 2021 07:30:00 GMT 591289 <![CDATA[ Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak ]]> Fri, 13 Aug 2021 09:23:00 GMT 589966 <![CDATA[ Meer melk produceren door meer eiwit van eigen land ]]> Tue, 10 Aug 2021 10:00:00 GMT 587299 <![CDATA[ Methaanemissie meten op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Mon, 09 Aug 2021 15:24:00 GMT 589495 <![CDATA[ 8 september: 'Loeren bij de boeren' in Achterhoek en Liemers ]]> Mon, 02 Aug 2021 10:00:00 GMT 579729 <![CDATA[ KringloopWijzer cursus 2021 gaat in september van start in regio Noord ]]> Wed, 28 Jul 2021 10:17:00 GMT 587263 <![CDATA[ Kom kijken bij de Proeftuin Precisielandbouw op De Marke ]]> Mon, 19 Jul 2021 08:17:00 GMT 586866 <![CDATA[ Minder melkopbrengst, maar lagere kosten bij duurmelken ]]> Fri, 16 Jul 2021 08:05:00 GMT 584546 <![CDATA[ Meer mest in BES-pilot geen vanzelfsprekendheid ]]> Wed, 14 Jul 2021 07:17:00 GMT 586160 <![CDATA[ Deelnemers kiezen voor een integrale benadering ]]> Mon, 12 Jul 2021 13:26:00 GMT 585387 <![CDATA[ Pas bij droogte de bemesting aan ]]> Wed, 07 Jul 2021 12:19:00 GMT 584968 <![CDATA[ Maatregelen per stikstofdoel vormen een integrale puzzel ]]> Mon, 05 Jul 2021 07:23:00 GMT 584551 <![CDATA[ Verkenning naar afwijkend gewicht van melkvee in de KringloopWijzer ]]> Fri, 02 Jul 2021 07:44:00 GMT 583775 <![CDATA[ Proeven, ruiken en voelen op de boerderij ]]> Wed, 30 Jun 2021 12:58:00 GMT 583744 <![CDATA[ Aanpassen jongveevoeding leidt tot verhoging van de N-efficiëntie ]]> Mon, 28 Jun 2021 08:15:00 GMT 583075 <![CDATA[ Grote variatie in stolonenontwikkeling van witte klaverrassen ]]> Thu, 24 Jun 2021 14:37:00 GMT 582546 <![CDATA[ Gemiddeld 159 gram ruw eiwit per kg droge stof in rantsoen Koeien & Kansen 2020 ]]> Mon, 21 Jun 2021 11:32:00 GMT 582543 <![CDATA[ Dairy Campus onderzoekt effecten nieuw ruwvoer Sorghum ]]> Mon, 21 Jun 2021 10:11:00 GMT 582542 <![CDATA[ Jongvee-beweidingsonderzoek in productief kruidenrijk grasland ]]> Mon, 21 Jun 2021 09:55:00 GMT 582541 <![CDATA[ Coronaproof MINI FarmWalks in Oost en West Nederland ]]> Mon, 21 Jun 2021 09:30:00 GMT 580540 <![CDATA[ Ervaringen eerste jaar “Boeren bij Hoog Water” ]]> Mon, 21 Jun 2021 02:00:00 GMT 582118 <![CDATA[ Nieuwe factsheet over Vruchtwisselingsopties met voedergewassen op melkveebedrijven ]]> Fri, 18 Jun 2021 08:29:00 GMT