<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 473304 <![CDATA[ Melkproductie belangrijkste selectiecriterium voor verlengen lactatie ]]> Tue, 14 Jan 2020 15:00:00 GMT 474829 <![CDATA[ Vruchtwisseling gras mais of continuteelt ]]> Mon, 13 Jan 2020 12:54:00 GMT 474822 <![CDATA[ Geslaagde slotbijeenkomst Amazing Grazing ]]> Mon, 13 Jan 2020 10:46:00 GMT 473327 <![CDATA[ Ontwikkeling KringloopWijzer Bodem ]]> Thu, 09 Jan 2020 11:19:00 GMT 472545 <![CDATA[ Gemengd vooruit boeren ]]> Tue, 07 Jan 2020 09:17:00 GMT 472540 <![CDATA[ Natuur en kringlooplandbouw gaan prima samen ]]> Tue, 07 Jan 2020 08:57:00 GMT 465563 <![CDATA[ Meer dynamiek in de Nederlandse melkveehouderij ]]> Fri, 20 Dec 2019 09:17:00 GMT 466085 <![CDATA[ CVB actualiseert de samenstelling van veevoedergrondstoffen ]]> Thu, 19 Dec 2019 15:04:00 GMT 464772 <![CDATA[ Vaarskalfjes nader in beeld op Dairy Campus ]]> Wed, 18 Dec 2019 09:28:00 GMT 465177 <![CDATA[ Ruwvoer & Bodem symposium zeer geslaagd ]]> Tue, 17 Dec 2019 12:38:00 GMT 464809 <![CDATA[ KringloopWijzer cursus ]]> Mon, 16 Dec 2019 13:46:00 GMT 462633 <![CDATA[ Koolstofvastlegging in de gras-maïspuzzel ]]> Mon, 16 Dec 2019 00:00:00 GMT 463396 <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers verdienen in 2018 meer dan gemiddeld ]]> Thu, 12 Dec 2019 11:40:00 GMT 462608 <![CDATA[ Forse verschillen in melkproductie per koe ]]> Tue, 10 Dec 2019 12:20:00 GMT 459282 <![CDATA[ Aanpassingen in beeld voor KringloopWijzer 2019 ]]> Mon, 02 Dec 2019 14:19:00 GMT 459257 <![CDATA[ Broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven in beeld ]]> Mon, 02 Dec 2019 12:37:00 GMT 459237 <![CDATA[ Gras belangrijk item binnen de melkveehouderij ]]> Mon, 02 Dec 2019 10:45:00 GMT 457351 <![CDATA[ Engerlingen zijn niet volledig te bestrijden ]]> Wed, 27 Nov 2019 16:05:00 GMT 454099 <![CDATA[ Grote variatie in arbeidsproductiviteit ]]> Tue, 19 Nov 2019 15:35:00 GMT 453685 <![CDATA[ Voorkom oppervlakkige afspoeling naar de sloot ]]> Mon, 18 Nov 2019 11:27:00 GMT 451822 <![CDATA[ Hergroei na beweiding ]]> Wed, 13 Nov 2019 17:12:00 GMT 451386 <![CDATA[ Vruchtbaarheid gelijk bij bewust langere lactaties ]]> Tue, 12 Nov 2019 11:55:00 GMT 447309 <![CDATA[ Dashboard voor standweiden ]]> Fri, 01 Nov 2019 08:03:00 GMT 446939 <![CDATA[ Meer aandacht voor kwaliteit en optimalisatie ]]> Thu, 31 Oct 2019 09:41:00 GMT 446153 <![CDATA[ Water bij wijn en de mest doen ]]> Tue, 29 Oct 2019 08:01:00 GMT 445794 <![CDATA[ Update van rekenprogramma opfokkosten jongvee ]]> Mon, 28 Oct 2019 11:08:00 GMT 445793 <![CDATA[ Aanknopingspunten voor verbetering van bemestingsproces en mestbenutting ]]> Mon, 28 Oct 2019 10:23:00 GMT 445786 <![CDATA[ Mondiale groei melkproductie stagneert in 2019 ]]> Mon, 28 Oct 2019 09:17:00 GMT 444566 <![CDATA[ Nederlands melkveebedrijf noteert hoge kostprijs in 2018 ]]> Fri, 25 Oct 2019 08:35:00 GMT 441175 <![CDATA[ Webinar over stikstofkringloop op melkveebedrijf ]]> Mon, 21 Oct 2019 12:43:00 GMT 441166 <![CDATA[ ’Man bijt hond’ op bezoek bij Ankie van Erp ]]> Mon, 21 Oct 2019 09:55:00 GMT