<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 398255 <![CDATA[ Grondwaterpeil onder controle ]]> Tue, 17 Jul 2018 08:24:00 GMT 398164 <![CDATA[ Eindrapport ‘Droogstand op maat’ fase 1 ]]> Mon, 16 Jul 2018 13:05:00 GMT 398159 <![CDATA[ Test sensor voor meten nitraat in de bodem ]]> Mon, 16 Jul 2018 12:28:00 GMT 397649 <![CDATA[ Bemest bewust, verlaag je stikstofbodemoverschot ]]> Wed, 11 Jul 2018 06:50:00 GMT 397399 <![CDATA[ Deelnemers ‘Eiwit van eigen land’ maken verbeterplannen ]]> Mon, 09 Jul 2018 08:37:00 GMT 397074 <![CDATA[ Buijs verbetert waterhuishouding op zijn bedrijf ]]> Thu, 05 Jul 2018 16:47:00 GMT 397035 <![CDATA[ Betere koegezondheid door kortere droogstand ]]> Thu, 05 Jul 2018 07:34:00 GMT 396808 <![CDATA[ Een derde van Koeien & Kansen-bedrijven haalt 65% eiwit van eigen land ]]> Tue, 03 Jul 2018 13:22:00 GMT 396671 <![CDATA[ Hogere maisopbrengsten in 2017 ]]> Mon, 02 Jul 2018 09:35:00 GMT 396633 <![CDATA[ Weideseizoen 2018 start goed ]]> Mon, 02 Jul 2018 06:37:00 GMT 396208 <![CDATA[ Nederlandse melkveehouder zet weinig betaalde arbeid in ]]> Wed, 27 Jun 2018 09:55:00 GMT 395471 <![CDATA[ Gemiddeld geen BEP voordeel voor Koeien & Kansen-deelnemers ]]> Fri, 22 Jun 2018 13:00:00 GMT 395615 <![CDATA[ Herstel melkprijzen in 2017 ]]> Thu, 21 Jun 2018 07:40:00 GMT 395329 <![CDATA[ Ierland kan snel meer melk produceren ]]> Mon, 18 Jun 2018 09:22:00 GMT 395318 <![CDATA[ Van Wijk deelt zijn ervaringen met beweiden ]]> Mon, 18 Jun 2018 07:59:00 GMT 394577 <![CDATA[ Maatregelen ter voorkoming van afspoeling nutriënten van erf ]]> Thu, 14 Jun 2018 07:37:00 GMT 394744 <![CDATA[ De invloed van de penwortel van witte klaver op de persistentie ]]> Tue, 12 Jun 2018 14:18:00 GMT 394697 <![CDATA[ Meerjarig effect van grondbewerkingsmethoden en groenbemesterstrategieën ]]> Tue, 12 Jun 2018 09:01:00 GMT 394338 <![CDATA[ De Marke ontvangt Gelderse Circulaire Estafette Stokje ]]> Fri, 08 Jun 2018 08:24:00 GMT 394330 <![CDATA[ Na eerste snede geen stikstofbemesting nodig voor grasklaverpercelen ]]> Fri, 08 Jun 2018 07:17:00 GMT 394174 <![CDATA[ BodemHack: Afstemmen data levert nieuwe informatie op ]]> Thu, 07 Jun 2018 08:51:00 GMT 394109 <![CDATA[ Goed toegankelijke en ruime ligbox vermindert klauwaandoeningen ]]> Wed, 06 Jun 2018 12:08:00 GMT 393967 <![CDATA[ Risico pensverzuring bij weidegang verwaarloosbaar ]]> Mon, 04 Jun 2018 13:53:00 GMT 393943 <![CDATA[ Melkveehouder Post: ‘De eerste 10 procent broeikasgasreductie levert geld op’ ]]> Mon, 04 Jun 2018 09:41:00 GMT 393940 <![CDATA[ FarmHack Achterhoek: Volop graven in data voor een gezonde bodem ]]> Mon, 04 Jun 2018 09:16:00 GMT 393831 <![CDATA[ Slimmer bemesten voor een beter resultaat ]]> Fri, 01 Jun 2018 12:45:00 GMT 393279 <![CDATA[ Eerste koeien drachtig in 'Lactatie op Maat' ]]> Thu, 24 May 2018 14:48:00 GMT 393275 <![CDATA[ Diversiteit kernbegrip voor nieuwe melkveehouderij ]]> Thu, 24 May 2018 13:59:00 GMT 393237 <![CDATA[ Aankoop voer belangrijkste kostenpost in VS ]]> Wed, 23 May 2018 16:04:00 GMT 393181 <![CDATA[ Streeftoestand fosfaat gras en mais nu gebaseerd op de Fosfaat Beschikbaarheids-Index (PBI) ]]> Wed, 23 May 2018 07:33:00 GMT 393072 <![CDATA[ Meer graasgedrag bij lager eiwit in het rantsoen ]]> Tue, 22 May 2018 06:49:00 GMT 392855 <![CDATA[ Lange termijn verwachting melkprijs €35,50 ]]> Fri, 18 May 2018 11:21:00 GMT 392580 <![CDATA[ BEX zorgt voor 280 ton minder mestafvoer op Koeien & Kansen bedrijven ]]> Wed, 16 May 2018 10:10:00 GMT 392270 <![CDATA[ Melkveebedrijf analyseren met de BedrijfsWaterWijzer ]]> Wed, 09 May 2018 14:05:00 GMT 392268 <![CDATA[ Effect mestschuiven en spoelen op ammoniakemissie ]]> Wed, 09 May 2018 13:14:00 GMT 392194 <![CDATA[ De vlag uit voor 100 tonner De Marke Trui 75 ]]> Tue, 08 May 2018 13:36:00 GMT 392056 <![CDATA[ Vaste mest optimaal benutten ]]> Mon, 07 May 2018 06:46:00 GMT 391830 <![CDATA[ Grondcoalitiepartner gezocht ]]> Wed, 02 May 2018 08:45:00 GMT 391719 <![CDATA[ Energie de sleutel voor eiwitbenutting ]]> Wed, 02 May 2018 07:46:00 GMT 391754 <![CDATA[ Aandacht voor drinkwater op Koeien & Kansen bedrijven ]]> Tue, 01 May 2018 14:29:00 GMT 391455 <![CDATA[ Maïsbemesting vraagt ook aandacht voor borium en zwavel ]]> Fri, 27 Apr 2018 10:38:00 GMT 391328 <![CDATA[ Veevervanging 2016 in Nederland op gemiddeld niveau ]]> Wed, 25 Apr 2018 13:22:00 GMT 391309 <![CDATA[ Sturen op eiwitniveau in krachtvoer loont tijdens weideseizoen ]]> Wed, 25 Apr 2018 11:51:00 GMT 391187 <![CDATA[ EuroDairy webinar over de KringloopWijzer ]]> Tue, 24 Apr 2018 08:13:00 GMT 391148 <![CDATA[ Blijvend grasland houdt veel koolstof vast en stimuleert biodiversiteit ]]> Mon, 23 Apr 2018 14:23:00 GMT 391098 <![CDATA[ Nieuwe versie van de PerceelVerdeler nu vrij beschikbaar ]]> Mon, 23 Apr 2018 07:22:00 GMT 390772 <![CDATA[ Minder ammoniakemissie met verdunde mest, en beperkt hogere grasopbrengst ]]> Fri, 20 Apr 2018 06:00:00 GMT 390824 <![CDATA[ Eiwit van eigen land leidt tot verbetering management ]]> Wed, 18 Apr 2018 07:37:00 GMT 390674 <![CDATA[ Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen ]]> Tue, 17 Apr 2018 08:37:00 GMT 390535 <![CDATA[ Water in het rantsoen bij Baltus ]]> Mon, 16 Apr 2018 07:51:00 GMT 390531 <![CDATA[ Meer melk uit eigen voer is mooie uitdaging ]]> Mon, 16 Apr 2018 07:02:00 GMT 390530 <![CDATA[ Voorspelling actuele grasgroei weer gestart ]]> Mon, 16 Apr 2018 06:27:00 GMT