<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 435996 <![CDATA[ Na droogte grasland zuinig bemesten ]]> Fri, 16 Aug 2019 13:57:00 GMT 435889 <![CDATA[ Eten sociale koeien meer gras? ]]> Thu, 15 Aug 2019 14:15:00 GMT 434812 <![CDATA[ Zonder bemesting veel opbrengst ]]> Thu, 15 Aug 2019 12:03:00 GMT 433869 <![CDATA[ Koopman experimenteert met verdunnen van mest met water ]]> Mon, 12 Aug 2019 15:54:00 GMT 433669 <![CDATA[ Van Hoven levert VLOG melk ]]> Thu, 08 Aug 2019 10:09:00 GMT 430752 <![CDATA[ Koeien & Kansen-bedrijven benaderen Planet Proof criteria ]]> Wed, 31 Jul 2019 12:11:00 GMT 434554 <![CDATA[ Nieuwe handreiking BEX is gepubliceerd ]]> Fri, 26 Jul 2019 11:45:00 GMT 434438 <![CDATA[ Vanggewas onderzaaien geeft op dit moment een beter resultaat ]]> Wed, 24 Jul 2019 12:39:00 GMT 430637 <![CDATA[ Stijging nitraatconcentratie in het grondwater ]]> Wed, 24 Jul 2019 10:35:00 GMT 433385 <![CDATA[ Achtste jaar voor proef grondbewerking en groenbemesters ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:33:00 GMT 434147 <![CDATA[ Hogere opbrengst eerste snede na eggen voor doorzaaien grasland ]]> Fri, 19 Jul 2019 12:27:00 GMT 433822 <![CDATA[ Praktijkproeven doorzaaien van blijvend grasland ]]> Fri, 19 Jul 2019 08:21:00 GMT 433889 <![CDATA[ Ammoniakemissie niet lager door frequent mixen van melkveedrijfmest ]]> Tue, 16 Jul 2019 08:12:00 GMT 431675 <![CDATA[ Prijzen voor vee en vlees verschillen flink ]]> Mon, 15 Jul 2019 10:00:00 GMT 433597 <![CDATA[ Stand van zaken praktijktoets Grasgroeivoorspelling ]]> Thu, 11 Jul 2019 07:07:00 GMT 433571 <![CDATA[ 'Kwartjesmomenten’ in zoektocht om eiwit beter te benutten ]]> Wed, 10 Jul 2019 13:34:00 GMT 433302 <![CDATA[ Enquête KringloopWijzer 2018 ]]> Wed, 10 Jul 2019 12:46:00 GMT 433448 <![CDATA[ Melkprijs 2018 in Europa gemiddeld 34,23 euro ]]> Wed, 10 Jul 2019 07:18:00 GMT 432932 <![CDATA[ Buijs wil (nog) meer eiwit en energie van eigen land halen ]]> Mon, 08 Jul 2019 14:00:00 GMT 432883 <![CDATA[ Melkproductie wereldwijd met 60% gegroeid in 20 jaar ]]> Mon, 01 Jul 2019 07:01:00 GMT 432406 <![CDATA[ Viermaal grasopbrengsten meten op KTC De Marke ]]> Mon, 24 Jun 2019 11:55:00 GMT 432404 <![CDATA[ Water dit jaar centrale thema op het bedrijf van Kuks ]]> Mon, 24 Jun 2019 11:22:00 GMT 432079 <![CDATA[ Minder fosfor in krachtvoer op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Thu, 20 Jun 2019 09:18:00 GMT 432059 <![CDATA[ Een rondje langs de demovelden op KTC de Marke ]]> Thu, 20 Jun 2019 07:26:00 GMT 431986 <![CDATA[ Langetermijnverwachting melkprijs 36 euro ]]> Wed, 19 Jun 2019 08:24:00 GMT 431671 <![CDATA[ Meer weiden geeft hogere eiwitbenutting ]]> Mon, 17 Jun 2019 09:15:00 GMT 431651 <![CDATA[ Bemestingsadvies Nieuw Nederlands Weiden ]]> Mon, 17 Jun 2019 08:03:00 GMT 431645 <![CDATA[ Vrijloopstallen met houtsnipperbodems: minder ammoniakemissie, maar meer broeikasgassen ]]> Mon, 17 Jun 2019 07:27:00 GMT 430748 <![CDATA[ Lage gewasopbrengst 2018 kost BES bemestingsruimte 2019 ]]> Mon, 17 Jun 2019 03:30:00 GMT 431376 <![CDATA[ Biodiversiteit ook financieel aantrekkelijk ]]> Thu, 13 Jun 2019 12:37:00 GMT 430631 <![CDATA[ Koeien & Kansen boeren verkennen koolstofvastlegging ]]> Thu, 13 Jun 2019 00:15:00 GMT 430152 <![CDATA[ Buijs werkt verder aan kringlooplandbouw op zijn bedrijf ]]> Fri, 07 Jun 2019 14:43:00 GMT 430868 <![CDATA[ Met bewust landgebruik naar een klimaatvriendelijke bodem ]]> Thu, 06 Jun 2019 06:52:00 GMT 430707 <![CDATA[ Eiwitbenutting van zetmeel en vezels bepalen ]]> Tue, 04 Jun 2019 09:00:00 GMT 429449 <![CDATA[ Heerlijk, helder en schoon drinkwater voor melkvee ]]> Mon, 03 Jun 2019 08:54:00 GMT 430624 <![CDATA[ Dagelijkse grasopname schatting werkt op eerste praktijkbedrijven ]]> Mon, 03 Jun 2019 08:16:00 GMT 430399 <![CDATA[ Grip op Gras beschikbaar voor onderwijs ]]> Wed, 29 May 2019 12:56:00 GMT 430390 <![CDATA[ De voordelen van onderzaai ]]> Wed, 29 May 2019 11:52:00 GMT 429201 <![CDATA[ Voordeel KringloopWijzer minder groot voor Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 ]]> Tue, 28 May 2019 08:43:00 GMT 427930 <![CDATA[ Monitoring eerste kalveren COMKALF van start ]]> Mon, 27 May 2019 22:45:00 GMT 430141 <![CDATA[ Grote verschillen in tussenkalftijd buiten Europa ]]> Mon, 27 May 2019 14:00:00 GMT 429692 <![CDATA[ Checklist voor meer eiwit van eigen land ]]> Wed, 22 May 2019 12:03:00 GMT 429467 <![CDATA[ Maak kennis met e-boek Beweiding ]]> Mon, 20 May 2019 12:29:00 GMT 429448 <![CDATA[ Zeewier op koeienmenu Dairy Campus ]]> Mon, 20 May 2019 08:53:00 GMT 429445 <![CDATA[ Denk na over uw toekomst tijdens Melkers van Morgen ]]> Mon, 20 May 2019 08:10:00 GMT