<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 502221 <![CDATA[ Bemonster drijfmest voor een passende bemesting maïspercelen ]]> Thu, 02 Apr 2020 12:31:00 GMT 502172 <![CDATA[ Profiteren van stikstofbinding door klaver ]]> Thu, 02 Apr 2020 09:17:00 GMT 501386 <![CDATA[ Meer en grotere verschillen in gewasopbrengst in 2019 ]]> Tue, 31 Mar 2020 07:59:00 GMT 499925 <![CDATA[ BES- en BEP pilot leiden tot uitdaging en mooie resultaten ]]> Tue, 24 Mar 2020 14:14:00 GMT 499433 <![CDATA[ Experimenteren met bufferstrook langs sloot ]]> Fri, 20 Mar 2020 11:20:00 GMT 496644 <![CDATA[ Minder jongvee vraagt om meer aandacht voor kalver-opfok ]]> Mon, 09 Mar 2020 11:26:00 GMT 496632 <![CDATA[ Veehouders enthousiast over voederbieten ]]> Mon, 09 Mar 2020 07:45:00 GMT 495277 <![CDATA[ Frank en Ilona Post vertellen hun ‘boeren’ verhaal ]]> Thu, 05 Mar 2020 11:28:00 GMT 494058 <![CDATA[ Werk het vanggewas uiterlijk tweede helft maart onder ]]> Mon, 02 Mar 2020 13:31:00 GMT 491363 <![CDATA[ Gebruik Tsom voor startpunt bemesting kunstmest ]]> Mon, 24 Feb 2020 11:24:00 GMT 491341 <![CDATA[ Beweiden is een vak ]]> Mon, 24 Feb 2020 08:36:00 GMT 489902 <![CDATA[ Gesprek met LNV en provincie geeft nieuwe inzichten ]]> Thu, 20 Feb 2020 14:47:00 GMT 489901 <![CDATA[ Agrarische sector en waterschap hebben elkaar hard nodig ]]> Thu, 20 Feb 2020 14:41:00 GMT 489858 <![CDATA[ Extensivering biedt perspectief ]]> Thu, 20 Feb 2020 09:12:00 GMT 489334 <![CDATA[ WUR publiceert update Handboek Snijmaïs ]]> Wed, 19 Feb 2020 08:00:00 GMT 488445 <![CDATA[ Mogelijkheden voor precisielandbouw verder toetsen ]]> Mon, 17 Feb 2020 08:24:00 GMT 478396 <![CDATA[ CVB actualiseert aminozuren in ruwvoeders ]]> Wed, 12 Feb 2020 09:40:00 GMT 485632 <![CDATA[ Goed vakmanschap noodzakelijk bij zowel vruchtwisseling als continuteelt ]]> Mon, 10 Feb 2020 09:36:00 GMT 485620 <![CDATA[ Koeien & Kansen ondernemers houden focus op duurzaamheid ]]> Mon, 10 Feb 2020 09:09:00 GMT 485606 <![CDATA[ De Marke probeert grondwaterpeil aan te vullen ]]> Mon, 10 Feb 2020 08:23:00 GMT 484143 <![CDATA[ Kruidenrijk grasland met smalle weegbree potentiële rem op uitstoot broeikasgas ]]> Thu, 06 Feb 2020 15:04:00 GMT 484122 <![CDATA[ Doorzaaien lijkt perspectief te hebben ]]> Thu, 06 Feb 2020 11:36:00 GMT 483742 <![CDATA[ Rekenregels geactualiseerd KringloopWijzer 2019 ]]> Wed, 05 Feb 2020 11:42:00 GMT 483700 <![CDATA[ Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsdoelen ]]> Wed, 05 Feb 2020 07:49:00 GMT 478392 <![CDATA[ Energiebehoefte melkvee: update van het VEM-systeem ]]> Tue, 04 Feb 2020 12:00:00 GMT 480260 <![CDATA[ BES leidt tot beste grasopbrengsten ]]> Mon, 27 Jan 2020 10:11:00 GMT 464809 <![CDATA[ KringloopWijzer cursus snel van start ]]> Mon, 27 Jan 2020 01:00:00 GMT 478010 <![CDATA[ CVB past berekening bestendig zetmeel en eiwit in snijmaïskuil aan ]]> Tue, 21 Jan 2020 14:25:00 GMT 473304 <![CDATA[ Melkproductie belangrijkste selectiecriterium voor verlengen lactatie ]]> Tue, 14 Jan 2020 15:00:00 GMT 474829 <![CDATA[ Vruchtwisseling gras mais of continuteelt ]]> Mon, 13 Jan 2020 12:54:00 GMT 474822 <![CDATA[ Geslaagde slotbijeenkomst Amazing Grazing ]]> Mon, 13 Jan 2020 10:46:00 GMT 473327 <![CDATA[ Ontwikkeling KringloopWijzer Bodem ]]> Thu, 09 Jan 2020 11:19:00 GMT 472545 <![CDATA[ Gemengd vooruit boeren ]]> Tue, 07 Jan 2020 09:17:00 GMT 472540 <![CDATA[ Natuur en kringlooplandbouw gaan prima samen ]]> Tue, 07 Jan 2020 08:57:00 GMT