<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 548584 <![CDATA[ Film over onderzoek naar nieuwe maisteeltsystemen ]]> Tue, 01 Dec 2020 10:51:00 GMT 548574 <![CDATA[ Voorzitter De Marke, Andre Arfman: ‘Ik ben voorstander van zelf het roer in handen nemen’ ]]> Tue, 01 Dec 2020 08:34:00 GMT 439189 <![CDATA[ Reductie methaanproductie via voerspoor ]]> Fri, 27 Nov 2020 00:00:00 GMT 547771 <![CDATA[ Weidegrasopname in KringloopWijzer vraagt verdieping ]]> Thu, 26 Nov 2020 16:35:00 GMT 547765 <![CDATA[ Koeien & Kansen-deelnemers werken aan uitdagingen voor de toekomst ]]> Thu, 26 Nov 2020 15:20:00 GMT 547112 <![CDATA[ Grasboer wil ruwvoerteelt verder optimaliseren ]]> Mon, 23 Nov 2020 07:31:00 GMT 523902 <![CDATA[ Triple Dairy cursussen voor de melkveehouder ]]> Mon, 23 Nov 2020 00:00:00 GMT 546212 <![CDATA[ Ammoniakemissie beperken binnen BES-pilot ]]> Wed, 18 Nov 2020 18:06:00 GMT 546151 <![CDATA[ Voerproef kruidenrijk gras met hoge aandelen smalle weegbree gestart ]]> Wed, 18 Nov 2020 12:57:00 GMT 543492 <![CDATA[ Buijs geeft in video visie op robuuste combinatieteelt ]]> Tue, 17 Nov 2020 15:27:00 GMT 545932 <![CDATA[ Rapport over test grasgroeivoorspelling in de praktijk gepubliceerd ]]> Tue, 17 Nov 2020 07:41:00 GMT 544753 <![CDATA[ Waarom kost de ontwikkeling van de KringloopWijzer veel tijd? ]]> Tue, 10 Nov 2020 07:42:00 GMT 543503 <![CDATA[ Koeien & Kansen-bedrijven hebben een bovengemiddeld aandeel blijvend grasland ]]> Mon, 09 Nov 2020 00:00:00 GMT 544139 <![CDATA[ Oog voor kringlooplandbouw binnen Koeien & Kansen ]]> Fri, 06 Nov 2020 10:27:00 GMT 541457 <![CDATA[ Aan de slag met optimaal benutten van eiwit van eigen land ]]> Fri, 23 Oct 2020 10:12:00 GMT 541443 <![CDATA[ Voldoende Calcium in bodem beschikbaar bij opvolgen van bekalkingsadvies ]]> Fri, 23 Oct 2020 08:30:00 GMT 539408 <![CDATA[ Grote variatie in broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 GMT 540797 <![CDATA[ Dagproductie en drachtpercentages gelijk bij bewust verlengen van de lactatie ]]> Tue, 20 Oct 2020 11:50:00 GMT 540632 <![CDATA[ Organische stof toevoegen na de teelt van maïs ]]> Mon, 19 Oct 2020 12:55:00 GMT 540584 <![CDATA[ Infobladen geven inzicht in risico’s en maatregelen rondom waterbeheer ]]> Mon, 19 Oct 2020 08:00:00 GMT 539903 <![CDATA[ Bekijk nu de film van het onderzoek naar duurzame maisteelt op zandgrond ]]> Thu, 15 Oct 2020 07:33:00 GMT 539899 <![CDATA[ Film over betere graslandproductie door onderzoek naar rassen van witte klaver ]]> Thu, 15 Oct 2020 07:18:00 GMT 538499 <![CDATA[ Kuks richt zich op verminderen uitstoot methaan via voerspoor ]]> Thu, 08 Oct 2020 15:27:00 GMT 538309 <![CDATA[ Factsheets over het woelen van grasland en over doorzaaien ]]> Wed, 07 Oct 2020 14:26:00 GMT 538291 <![CDATA[ Telers vragen bij loonwerker om ruitzaai of rijenbemesting ]]> Wed, 07 Oct 2020 12:50:00 GMT 538260 <![CDATA[ Diverse reacties op oproep maispercelen met ritnaaldenschade ]]> Wed, 07 Oct 2020 08:31:00 GMT 537036 <![CDATA[ Sorghumgewas geoogst voor voederproef op Dairy Campus ]]> Thu, 01 Oct 2020 08:27:00 GMT 536852 <![CDATA[ Nieuwe factsheets over grasklavermengsels en herinzaai van grasklaver ]]> Wed, 30 Sep 2020 09:45:00 GMT 536412 <![CDATA[ Gezocht: Innovaties voor emissiearm mest aanwenden ]]> Mon, 28 Sep 2020 14:14:00 GMT 536384 <![CDATA[ Zuinig op bodem betaalt zich terug in goede grasopbrengsten ]]> Mon, 28 Sep 2020 07:54:00 GMT 535935 <![CDATA[ Variabel gras bemesten met sensoren ]]> Fri, 25 Sep 2020 08:55:00 GMT 535748 <![CDATA[ Geen fosfaatoverschot voor gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf in 2019 ]]> Thu, 24 Sep 2020 09:35:00 GMT 534735 <![CDATA[ Project 'Home Made Eiwit' van start ]]> Fri, 18 Sep 2020 09:30:00 GMT 533833 <![CDATA[ Zoektocht naar alternatieven bij droogte ]]> Thu, 17 Sep 2020 13:52:00 GMT 533818 <![CDATA[ Ammoniakemissie op Koeien & Kansen-bedrijven weer gedaald ]]> Mon, 14 Sep 2020 12:28:00 GMT 533802 <![CDATA[ Drogestofgehalte en dichtheid sorghumkuilen beïnvloeden kuilverliezen ]]> Mon, 14 Sep 2020 11:57:00 GMT 533734 <![CDATA[ Effect van bedrijfsspecifiek bepalen stikstof in bodem, gewas en milieu ]]> Mon, 14 Sep 2020 07:40:00 GMT 533725 <![CDATA[ Tijdig bekalken; vergeet het niet ]]> Mon, 14 Sep 2020 06:32:00 GMT 532685 <![CDATA[ Vaarzen met een verlengde lactatie geven evenveel melk ]]> Tue, 08 Sep 2020 15:23:00 GMT 532644 <![CDATA[ Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2020-2021 ]]> Tue, 08 Sep 2020 07:46:00 GMT 532450 <![CDATA[ Natuurinclusief boeren met de KringloopWijzer ]]> Mon, 07 Sep 2020 11:38:00 GMT 532439 <![CDATA[ Van ongeloof naar stappen zetten: schoner slootwater dankzij slimme software ]]> Mon, 07 Sep 2020 09:33:00 GMT 531527 <![CDATA[ 31e editie KWIN-Veehouderij verschenen ]]> Tue, 01 Sep 2020 07:06:00 GMT 531372 <![CDATA[ Dagelijkse grasgroeivoorspelling geeft inzicht in het grasaanbod ]]> Mon, 31 Aug 2020 13:26:00 GMT 531346 <![CDATA[ Koopman werkt aan hoge N-benutting uit vers gras ]]> Mon, 31 Aug 2020 10:00:00 GMT 531331 <![CDATA[ Melkveehouders gezocht voor nieuw project Netwerk Praktijkbedrijven ]]> Mon, 31 Aug 2020 06:31:00 GMT 529103 <![CDATA[ Werken aan evenwichtsbemesting in BEN en BES-pilots ]]> Fri, 28 Aug 2020 15:23:00 GMT