Nieuws

Precies bemesten volgens plan

Gepubliceerd op
4 januari 2018

Start in januari met het opstellen van het bemestingsplan. Het goed benutten van bemeste mineralen is essentieel binnen kringlooplandbouw. Binnen deze vorm van landbouw gaan milieu en economie hand in hand. Het beter benutten van stikstof uit dierlijke mest geeft een besparing op kunstmestaankoop of leidt tot een hogere grasopbrengst. Dit levert niet alleen geld op, maar zorgt ook voor minder mineralenverliezen.

Een goede mestbenutting begint bij voldoende mestopslag. Een belangrijk uitgangspunt is mest uitrijden wanneer de grond geschikt is, de gewassen erom vragen en de verwachte benutting optimaal is. In het voorjaar op het juiste moment beginnen en in de zomer op tijd stoppen met dierlijke mest en dit combineren met de juiste hoeveelheid kunstmest. Maak op tijd een gedegen plan en houdt hierin rekening met de onderstaande adviezen:

 • Bemonster grond en mest en maak een match tussen vraag en aanbod.
 • Geeft op grasland relatief meer drijfmest in het voorjaar en minder in de nazomer, bijvoorbeeld de eerste snede: 30-35 m3 rundveedrijfmest op grasland maaien en 20 m3 grasland weiden.
 • Een gemiddelde eerste snede gras heeft 100 tot 120 kilogram werkzame stikstof nodig. Naast 35m3 rundveedrijfmest is dan nog maximaal 50 kilogram stikstof uit kunstmest nodig.
 • Voor de eerste snede weidepercelen is naast 20 m3 rundveedrijfmest geen kunstmest nodig.
 • Geeft na de eerste weidesnede 25 kilogram kunstmest stikstof voor de 2e weidesnede. Daarna 25-30 m3 rundveedrijfmest voor een maaisnede en vul dit aan met ┬▒ 25 kilogram stikstof uit kunstmest.
 • Percelen met een hoog stikstof leverend vermogen en percelen met klaver hebben na de eerste snede minder stikstof nodig uit kunstmest.
 • Hoog productieve percelen hebben meer stikstof en fosfaat nodig. Dit kan bespaard worden op laagproductieve percelen.
 • Verdeel de drijfmest vooral op basis van de fosfaatbehoefte en vul met kunstmest de stikstof behoefte aan.
 • Mais na grasland kan zonder bemesting. Maak de oude zode tijdig kapot dan zal deze voldoende nutri├źnten mineraliseren om mais van mineralen te voorzien.
 • Met nalevering van de bodem en een vanggewas is 40 m3 rundveedrijfmest voldoende voor een goed gewas mais, waar mais of een ander akkergewas de voorvrucht was.
 • Maak gebruik van en bemestingsadviesprogramma en registreer per perceel het gebruik en de bemestingen.
 • Opbrengstregistratie per perceel maakt het mogelijk nauwkeuriger te bemesten. Ga na of dit mogelijkheden biedt.
 • Precisie-landbouw begint bij precieze-landbouw.