Nieuws

Benut of beperk herfstgras

Gepubliceerd op
30 oktober 2018

Er staat nog veel herfstgras in het land. Dit gras is nog wel te benutten door het vee te laten weiden en het gras als vers gras te laten opnemen. Een ander mogelijkheid is om grote hoeveelheden herfstgras te voorkomen door ruim voor half augustus te stoppen met bemesten.

Op veel percelen staat nog best veel gras. Voederwinning is in dit jaargetijde lastig. Het gras is nu niet goed meer droog te krijgen, waardoor het product niet goed wordt geconserveerd. Dit leidt dan tot verlies aan mineralen. Dit laatste gras is nog wel te benutten als de dieren het opnemen als vers gras. Dit kan door het toepassen van weidegang. Toch is niet altijd verstandig om een koppel melkkoeien in het najaar te laten weiden. Het blijft in de praktijk vaak moeilijk om de melkproductie op peil te houden. Bovendien neemt de kans op vertrapping van het land toe.

Het jongvee daarentegen zou nog wel veel van het laatste herfstgras kunnen opnemen. Indien dat ook niet lukt, kan je als ondernemer zomerstalvoedering overwegen. Dan is het essentieel dat je goed op de percelen kunt rijden en beschikt over het juiste materiaal en voldoende arbeid. Vers gras winnen en aan het melkvee verstrekken is dan een mooie oplossing om het herfstgras optimaal te benutten. Lukt dat niet, dan zou je ook van het laatste gras grasbrokken kunnen laten maken.

Vroeg stoppen met bemesten

Een andere mogelijkheid is om grote hoeveelheden herfstgras te voorkomen. Bijvoorbeeld door tijdig te stoppen met het toedienen van dierlijke mest. Stop dan ruim voor half augustus, want de mest die eind augustus op het land komt, werkt nog lange tijd na en zorgt in november nog voor een beste snede gras.

Bloten of 'mulchen' is dan jammer van de toegediende mineralen. Mogelijk blijven de mineralen hierbij beschikbaar in de bodem, maar de kans op verlies blijft aanwezig.