Project

Zwangerschapsgymnastiek voor melkvee

De belangrijkste gezondheidsproblemen bij melkkoeien vinden we rond afkalven.

Een moeilijke start van de lactatie is slecht voor dierwelzijn en bedrijfsresultaat. Mogelijk kunnen koeien beter worden voorbereid op de lactatie door de stofwisseling al tijdens de droogstand te stimuleren met looptraining.

In dit onderzoek krijgt een groep droogstaande drachtige koeien extra beweging door middel van dagelijkse looptraining, om te kijken naar het effect op de voeropname, gezondheid en de vruchtbaarheid van deze koeien na afkalven.

Het doel van deze pilotstudy is om een eerste indicatie te krijgen of beweging bij droogstaande drachtige koeien goed is voor de gezondheid en latere vruchtbaarheid van deze dieren. Er worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

Uitvoerende instelling

Wageningen UR Livestock Research

Financier

Productschap Zuivel

Meer informatie over producten en tools >>

Projectleider

Roselinde Goselink (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320-238232