Project

Werking Groene Weide Meststof in de praktijk

Op demovelden van Kunstmestvrije Achterhoek worden dit jaar extra metingen gedaan naar de waarde van Groene Weide Meststof onder praktijkomstandigheden op grasland. Extra gemeten worden de opbrengst en voederwaarde van de eerste twee sneden, de botanische samenstelling van de graszode, en de mate van bodemverdichting.

De metingen geven inzicht in mogelijke verschillen in effecten van de toediening van Groene Weide Meststof vergeleken met korrelkunstmest. Er wordt gemeten op zes tot negen verschillende praktijkpercelen.

Zie verder bij www.kunstmestvrijeachterhoek.nl met o.a. resultaten en nieuws (bij ‘actueel’) van het onderzoek.