Project

Verbeteren van de KringloopWijzer

In de KringloopWijzer wordt het VEM-systeem gebruikt om te berekenen wat de voeropname is. Er zijn aanwijzingen dat daarbij de berekende energie voor onderhoud met 30% wordt onderschat en daarmee ook de berekende excretie en ruwvoeropbrengsten worden onderschat. Door een nieuwe onderhoudsbehoeftenorm zouden met de KringloopWijzer N- en P-kringlopen op het melkveebedrijf nauwkeuriger kunnen worden berekend.

De KringloopWijzer (KLW) is het belangrijkste instrument binnen de melkveehouderij om de excretie van stikstof en fosfaat te monitoren en te verminderen. Het Nederlandse netto energiewaarderingssysteem voor herkauwers (het VEM-systeem) wordt binnen de KLW gebruikt om te berekenen wat de voeropname is en bepaalt daarmee ook in belangrijke mate de excretie van fosfaat en stikstof in mest en de berekende opbrengst van het zelfgeteelde ruwvoer. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat in het VEM-systeem de berekende energie benodigd voor lichaamsonderhoud van melkvee met 30% te laag wordt ingeschat, met als gevolg dat ook de berekende stikstof- en fosfaatexcreties en de gewasopbrengst op het melkveebedrijf te laag worden ingeschat. De reden voor de onderschatting van de VEM-behoefte voor onderhoud is dat de huidige normen gebaseerd zijn op de koe van vóór 1970, terwijl die koe door fokkerij inmiddels flink is veranderd.

Doel

Dit project ontwikkelt een energie onderhoudsbehoeftenorm voor de moderne Nederlandse melkkoe. Daarmee wordt de basis van de KringloopWijzer (het berekenen van de voeropname van de veestapel) verstevigd en kunnen de N- en P-kringlopen op het melkveebedrijf nauwkeuriger worden berekend.

Vragen

  1. Wat is onder Nederlandse omstandigheden de onderhoudsbehoefte voor lacterende koeien?
  2. Wat is de efficiëntie waarmee metaboliseerbare energie wordt omgezet in melk bij verschillende melkproductieniveaus?
  3. Wat is onder Nederlandse omstandigheden de onderhoudsbehoefte voor droogstaande koeien?

Uitvoering

  • In een klimaatrespiratieproef met 24 HF-melkkoeien wordt de onderhoudsbehoefte van lacterende en droogstaande koeien onderzocht;
  • Analyse van de data uit de klimaatrespiratieproef inclusief data van recente klimaatrespiratieproeven uitgevoerd in het kader van methaanonderzoek;
  • Valideren van afgeleide behoeftenormen voor onderhoud en melkproductie op koeien in ligboxenstallen d.m.v. een analyse van data van een proef uitgevoerd op de Waiboerhoeve in 2004–2005;
  • Analyseren van nieuwe behoeftenormen en efficiëntie factoren op benutting en excretie van fosfaat en stikstof op het melkveebedrijf middels de KLW. Hiervoor zullen de bedrijfsgegevens van proefbedrijf De Marke gebruikt worden.

Verwachte resultaten

De resultaten worden vastgelegd in drie openbare rapporten, één wetenschappelijke publicatie en worden toegelicht in drie vakbladartikelen.

Dit project levert een verhoogde nauwkeurigheid van de KLW op en geeft daarmee de realiteit beter weer. De veehouder kan de koe nauwkeuriger voeren en ziet beter het effect van zijn/haar handelen en dat zorgt weer voor een betere sturing op efficiëntie in de KLW. Het project resulteert in een groter vertrouwen van de melkveehouder in de KLW. Deze aanpassingen t.a.v. het huidige VEM-systeem worden verwerkt in het CVB Tabellenboekje en de CVB Veevoedertabel die veelvuldig gebruikt worden in de melkveehouderijsector.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten