Project

Verbeterde bemestingsadviezen voor grasland

Het huidige N-bemestingsadvies wordt vernieuwd om niet alleen rekening te houden met verschillen tussen percelen qua N-levering maar ook met de opbrengstpotentie. Nagegaan wordt wat het effect is van weer, vochtlevering, bemestingsverleden en bodemeigenschappen op de N-levering. Er komen praktische handvatten om meststoffen efficiënt in te zetten.

Het stikstofleverend vermogen (NLV) van een bodem hangt samen met de hoeveelheid N in een bodem, het weer, het bemestingsverleden, en de ouderdom van de graszode. Het huidige advies houdt slechts beperkt rekening met deze factoren waardoor de geadviseerde gift substantieel (>60 kg N/ha) kan afwijken van de N-behoefte.

Belang melkveehouderij

Een goede verdeling van stikstofbemesting over het bedrijf (de juiste hoeveelheid op de juiste plek en het juiste tijdstip) kan zorgen voor extra gewasproductie en de dalende trend in ruweiwitgehaltes omkeren. Een beter inzicht in NLV-verschillen tussen percelen is daarvoor cruciaal.

Beter N-advies

Dit project wil meer inzicht geven in de gewasrespons op N-bemesting én de variabiliteit van NLV tussen percelen en jaren. Op basis van de geplande heranalyse wordt volgens de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) duidelijk in hoeverre de afwijking van 60 kg N/ha te verkleinen is.

Methode

Via een bureaustudie worden graslandproeven vanaf 1970 geïntegreerd beoordeeld waarbij gekeken wordt naar de efficiëntie van N-benutting, de bouwstenen van het NLV en het effect van omgevings- en managementfactoren zoals weer, bemestingshistorie en ontwatering.

Vernieuwd bemestingsadvies

Op basis van de analyse wordt duidelijk hoe een nieuw adviessysteem eruit moet zien om rekening te houden met de factoren die verschillen tussen percelen verklaren: vocht, bemestingsverleden, structuur, graszode en weer.

Nieuws

Producten