Project

Variatie in melkureum benutten voor duurzaamheid

De globale relatie tussen melkureum en de hoeveelheid gemakkelijk vervluchtigbare stikstof die een koe uitscheidt is bekend.

Ureumstromen.jpg

Hoewel deze relatie zeer duidelijk is, blijft er nog een aanzienlijke variatie over in melkureum die nu nog niet verklaard wordt. Het is van belang om ook deze variatie te begrijpen omdat dan op een meer betrouwbare manier een betekenis toe te kennen is aan veranderingen van het melkureumgetal.

Het project richt zich op experimenteel onderzoek waarin met behulp van nieuwe technieken onderzocht wordt wat de achtergronden van variatie in melkureum zijn, anders dan door verandering in stikstofuitscheiding. Naast experimenteel werk worden de resultaten ook modelmatig verwerkt. Een eerste pilotproef wordt eind 2008 uitgevoerd en in november 2008 start een promotiekandidaat in Lelystad met het onderzoek.

Dit project levert een model op dat voorspelt wat de invloed is van een aantal voer- en dierfactoren op de relatie tussen het melkureumgetal en de stikstofexcretie (en ammoniakemissie). Dit soort kennis maakt het melkureumgetal beter inzetbaar als sturingsinstrument op een specifiek bedrijf. De implementatie van de resultaten wordt afgestemd met praktijkprojecten zoals Koeien & Kansen.
Het project wordt begeleid door de PDV-werkgroep Voederwaardering Herkauwers (WVH).

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research en Leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen Universiteit

Financiers

Productschap Zuivel, Ministerie van EL&I, Productschap Diervoeder en overig

Nieuws

Producten

Projectleiders  

Andre Bannink (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320-237330

Jan Dijkstra (Leerstoelgroep Diervoeding, Wageningen Universiteit)

tel: 0317-485219