Project

Smart Farmer Grid

In dit project wordt beoogd om in een bepaald gebied met een aantal melkveehouders en de betreffende netwerkbeheerder de mogelijkheden van energiebesparing te inventariseren en een oplossing te vinden voor de problemen met betrekking tot het leveren van energie aan het net.

Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet. Dit geldt overal maar vooral in het buitengebied. Juist daar wordt met behulp van biomassa en met zonnepanelen op daken van stallen energie geproduceerd. Dat is de reden om onderzoek te doen naar een smart grid in het buitengebied, een 'Smart Farmer Grid'.

Energiegebruik

Op initiatief van de Provincie Groningen, LTO Noord en Enexis wordt onderzocht hoe agrarische bedrijven, particulieren en netwerkbedrijven omgaan met energie. En wat de effecten hiervan zijn op het laagspannings-netwerk. Met de informatie uit ‘Smart Farmer Grid’ wordt meer duidelijk over het energiegebruik en de hoeveelheid opgewekte energie bij de deelnemers. Deze informatie helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst door leveranciers, gebruikers (ondernemers en particulieren) en netwerkbeheerders. 

Deelname

Voor het project is een elektriciteitsnetwerk geselecteerd in de omgeving van Zuidhorn. De resultaten kunnen onder andere worden gebruikt voor de ontwikkeling van slimme energienetwerken (smart farmer grids) in het landelijk gebied. Daarnaast is energiebesparing een belangrijk onderdeel van dit project, omdat dit een positieve invloed heeft op het net.

Elf agrarische ondernemers, een aantal particulieren en een installatie (pompgemaal) van waterschap Noorderzijlvest doen mee aan het project Smart Farmer Grid.

Nieuws

Producten