Project

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Proeftuin Natura 2000 Overijssel combineert het toepassen en ontwikkelen van technieken en maatregelen in de praktijk met kennisuitwisseling tussen veehouders.

Ook is er aandacht voor aspecten als monitoring, borging en handhaving. Hoewel de basis van de Proeftuin in Overijssel ligt, zijn de ervaringen en resultaten landelijk van meerwaarde.

Samen met agrariƫrs worden praktische middelen en technieken ontwikkeld voor agrarische bedrijven met toekomst in en bij Natura 2000 gebieden. Deze praktische middelen en technieken vormen samen de inhoud van de gereedschapskist waarmee ondernemers aan ammoniakreductie kunnen werken. Er is al gereedschap klaar voor gebruik. Met behulp van de pilotgroep en de netwerken ontwikkelt de Proeftuin Natura 2000 Overijssel ook nieuwe praktische gereedschappen.

Om de gereedschappen in de praktijk te kunnen en mogen gebruiken is goede samenwerking en afstemming met onderzoek, bedrijfsleven en overheden noodzakelijk. Zo wordt gewerkt aan het ontwikkelperspectief van de agrarische sector en de realisatie van Natura 2000 doelstellingen in de provincie Overijssel, met voor heel Nederland inspirerende innovaties.

Vervolginformatie

    Nieuws

    Producten