Project

Optimale verlichting van melkveestallen

Bij de inrichting van een melkveestal lopen steeds meer ondernemers tegen vragen aan op het gebied van verlichting.

Melkveehouders willen hun stal zo inrichten dat er voldoende verlichting is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de stal. Daarnaast moet ook de verlichting voor het welzijn en gezondheid van de dieren in de stal optimaal zijn. Een derde aandachtspunt zijn de effecten van het licht op de omgeving. Overheden zoeken naar handreikingen op het gebied van verlichting. Met het oog op dierwelzijn en gezondheid worden nieuwe melkveestallen steeds opener gebouwd. Melkveehouders zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen, waarbij zowel de ondernemer, het vee als de omgeving optimaal bediend worden. Er is behoefte aan adviezen en documentatie aan de hand waarvan de ondernemer de verlichting van de stal zo optimaal mogelijk kan inrichten. LTO Noord is de initiatiefnemer en trekker van dit project.

Er wordt een handreiking opgesteld die zowel door melkveehouders bij het inrichten van de stal (nieuwbouw / renovatie) als door beleidsmedewerkers van gemeenten / provincies als hulpmiddel gebruikt kan worden bij de afgifte van bouwvergunningen en tijdens de bouw.

Activiteiten in het project:

  • Literatuuronderzoek (door Wageningen UR Livestock Research en Projecten LTO Noord).
  • Bij vier stallen worden metingen verricht door TNO. Zowel continu metingen als luminatiemeting van de gevel.
  • Met behulp van het simulatiemodel kan het effect van bepaalde maatregelen op de lichtuitstoot berekend worden. De resultaten van het onderzoek met het simulatiemodel bestaan uit een overzicht van (potentiĆ«le) maatregelen en hun relatieve effect op de lichtuitstoot. Deze informatie over de relatieve effecten van mogelijke maatregelen wordt verwerkt in het adviesdocument voor melkveehouders en beleidsmedewerkers.
  • Opstellen adviesdocument en brochure.

Uitvoerende instanties

Wageningen UR Livestock Research, Wageningen UR Glastuinbouw, LTO Vastgoed, TNO, LTO Noord en Projecten LTO Noord

Financiers 

Productschap Zuivel, LTO Noord en Provincie Friesland

Nieuws

Producten

Projectleider   

Sylvia Koenders (Projecten LTO Noord)

tel: 088 - 888 66 77