Project

MIJN duurzaamheid

Duurzaamheid is het streven naar een optimale balans tussen economie, ecologie en sociale aspecten.

In de melkveehouderij wordt op verschillende manieren gewerkt aan duurzaamheid; vanuit bedrijfsleven, coöperaties, overheid en door de sector zelf. In het project MIJN Duurzaamheid is gekeken hoe je ondernemers kunt helpen om op eigen wijze, en op het eigen bedrijf, invulling te geven aan duurzaamheid. In totaal hebben 60 melkveehouders een netwerktraject van 8 bijeenkomsten doorlopen om te komen tot een eigen, duurzame bedrijfsstijl. Daarnaast hebben ruim 1000 ondernemers via toekomstcafés kennisgemaakt met de manieren waarop je passende keuzes voor duurzaamheid kunt maken én uitvoeren. Daarmee is gewerkt aan de duurzaamheid, ofwel volhoudbaarheid, van de melkveehouderij.

Het project heeft in de looptijd van januari 2011 tot december 2012 de onderstaande producten opgeleverd:

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research, Projecten LTO Noord, PPP-Agro Advies, IDV-Advies, LTO Noord Advies en Schepers Adviseurs in samenwerking met MelkveeAcademie, Courage, Duurzame Zuivelketen en het project "Het nieuwe VEEhouden"

Financiers

Ministerie van EZ en Productschap Zuivel

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.

Projectleider(s) 

Bert Philipsen (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320 - 293449