Project

Met een gezonde pens vooruit

Een gezonde pensfermentatie is van grote betekenis voor de gezondheid en benutting van nutriënten bij melkvee.

VariatieInPenswandoppervlak.jpg

Vooral direct na de partus is het belang van optimaal voedingsmanagement duidelijk. Een suboptimaal functionerende pens scheelt al snel enkele liters melk per koe per dag, en heeft een negatieve invloed op de energiebalans en daarmee op de algehele gezondheid en vruchtbaarheid van het dier. De dikte van de penswand, en de lengte en de vorm van de penspapillen, beïnvloeden zowel de zuurgraad (pH) als de absorptie van voedingsstoffen uit de pens. Snelle absorptie van voedingsstoffen helpt een te lage pH in de pens te voorkomen. Maar er is nog weinig kennis over hoe, en in welke mate, het functioneren van de penswand in de periode rond afkalven en de eerste lactatieweken door voedingsmanagement in de gewenste richting kan worden gestuurd.

Het doel van het project ‘Met een gezonde pens vooruit’ is om het aanpassingsvermogen en functioneren van de pens te onderzoeken. In een aantal experimenten worden up-to-date technieken gebruikt om de penswand, en de invloed van voedingsmanagement daarop, in kaart te brengen. Het onderzoek richt zich niet alleen op de aanpassingen van penswand, maar vooral ook op de gevolgen van zulke aanpassingen op pens pH, microbiële activiteit in de pens en absorptie van nutriënten uit de pens.

Op basis van de onderzoeksresultaten zullen adviezen worden geformuleerd om – via voedingsmanagement – een optimaal functioneren van de pens in de eerste lactatieweken te bewerkstelligen. Daardoor worden problemen in de eerste weken na afkalven verminderd en wordt een begin gemaakt met verdere verlaging van de ziekte incidentie op melkveebedrijven via voeding.

Nieuws

Producten

  • Dieho, K (2017). Aspects of rumen adaptation in dairy cattle. PhD Thesis Wageningen University, Wageningen

Projectleider(s) 

Jan Dijkstra (Leerstoelgroep Diervoeding, Wageningen Universiteit)

tel: 0317-485219

Andre Bannink (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0317-480681