Project

Mestgassen: een onderschat gevaar

Er zijn geen langdurige metingen bekend van hoe vaak en op welke plekken in melkveestallen (levens)gevaarlijke situaties met mestgassen voorkomen. Hierdoor is het onduidelijk of het gevaar van mestgassen zich hoofdzakelijk voordoet bij het mixen van mest of dat het een sluimerend gevaar is dat vaker voorkomt dan men denkt.

Veilige werkomstandigheden voor melkveehouder en personeel en goede leefomstandigheden voor het rundvee zijn belangrijke zaken voor een melkveebedrijf. Het vrijkomen van giftige mestgassen in te hoge concentraties tijdens het opslaan, mixen en overpompen van mest in melkveestallen zorgt voor (levens)gevaarlijke situaties op het bedrijf voor zowel mens als dier. 

Doel

Het doel van het project is inzicht krijgen in het verloop van de concentratie aan zwavelwaterstofgas (H2S) gedurende één jaar op verschillende plekken in de mestkelder van een melkveestal, ter indicatie van het optreden van gevaarlijke situaties in melkveestallen door giftige mestgassen.

Opzet onderzoek

In één van de drie mestkelders van een bestaande melkveestal zijn een aantal meetpunten aangebracht. Op deze punten wordt gemeten wat de concentratie van zwavelwaterstof (H2S) is. De gemeten waarden geven inzicht in de hoogte en het verloop van concentraties van zwavelwaterstof op de verschillende punten in de stal. De metingen worden gedurende één jaar uitgevoerd om zo een volledig jaar van bedrijfsvoering door de vier seizoenen heen te kunnen meten.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten

‘Mestgassen uit melkveemest: jaarrond metingen van H2S-concentraties’