Project

Mest op hol

Veehouders met overmatige schuimvorming in hun stal krijgen te maken met infecties van de dieren door contact met schuim, verminderde mobiliteit van de dieren door een gladde stalvloer en verhoogde emissies als gevolg van de extra vervuiling.

Het onderzoek inventariseert welke oppervlakteactieve stoffen daadwerkelijk in het schuim aanwezig zijn en hoe deze daar komen. Analysetechnieken hiervoor zijn niet standaard. Er is sprake van kleine concentraties oppervlakteactieve stoffen, gemengd in een moeilijke matrix.

Er wordt vervolgens een strategie ontwikkeld om de concentratie van deze stoffen in de mest te verminderen. Het doel is om een drietal manieren te vinden waardoor de schuimvorming op mest kan worden voorkomen.

Uitvoerende instelling

Wageningen UR Livestock Research

Financier

Productschap Zuivel

Producten

Projectleider   

Ad van Vuuren (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320-237303