Project

LTO Internationale melkprijsvergelijking

In dit project worden de door grote Europese zuivelondernemingen aan melkveehouders iedere maand uitbetaalde melkprijzen onderling vergeleken.

In opdracht van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland wordt maandelijks de LTO Internationale Melkprijsvergelijking gepubliceerd. Dit is een vergelijking van de door grote Europese zuivelondernemingen uitbetaalde melkprijzen en gebeurt in samenwerking met de European Dairy Farmers (EDF). EDF verzamelt de melkprijsgegevens en de berekeningen worden uitgevoerd door ZuivelNL.

Berekeningsmethode

Bij de gekozen methode wordt berekend welke prijs een melkveehouder zou ontvangen, wanneer de melk met een bepaalde samenstelling (4,2% vet en 3,4% eiwit), kwaliteit (kiemgetal 24.999 per ml en celgetal 249.999 per ml) en een jaarleverantie van 500.000 kg geleverd zou zijn aan de verschillende zuivelondernemingen.

Maand- en jaarrapport

Naast de maandelijkse melkprijzen wordt na afloop van ieder kalenderjaar een rapport gepresenteerd met de berekende melkprijzen voor het desbetreffende jaar. Dit jaarlijkse rapport verschijnt wanneer ook de nabetalingen over het voorgaande boek-/kalenderjaar bekend zijn en dus verwerkt kunnen worden in de berekende melkprijzen. 

Nieuws

Producten

Eerdere overzichten staan vanaf 2020 op de pagina Internationale melkprijzen van ZuivelNL en daarvoor bij Previous reviews.