Project

Kunstmest vanonder de staart

Boven de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest mag alleen kunstmest worden gebruikt om aan de stikstofbehoefte van gewassen te voldoen.

Echter veelal vormt fosfaat de beperkende factor voor de hoeveelheid dierlijke mest die per hectare uitgereden kan worden, waardoor het voorkomt dat mest moet worden afgevoerd terwijl stikstofkunstmest moet worden aangekocht. Door stikstof te strippen uit dierlijke mest waarmee een stikstofconcentraat wordt gemaakt kan de stikstof gerichter op het bedrijf voor de bemesting worden ingezet en kan op aankoop van kunstmest worden bespaard.

De LGL-stripper is een innovatieve techniek waarmee tegen geringe energiekosten ammoniumstikstof uit stikstofrijke vloeistoffen (mest, rioolwater, etc.) kan worden gehaald en direct kan worden geconcentreerd in een vloeistof die kan dienen als stikstofmeststof met een hoge stikstofconcentratie. Het doel van het project is om de LGL-stripper door te ontwikkelen tot een perspectiefvol systeem voor de praktijk.

Bij een succesvolle ontwikkeling kan met de LGL-stripper de stikstofkringloop in de veehouderij en het gebruik van stikstof in de landbouw worden verbeterd door in te spelen op:

  • productie van alternatieve goedkope meststoffen;
  • kunstmestvervangers op basis van dierlijke mest voor bemesting boven de 170 kg N/ha;
  • vraag naar betaalbare, eenvoudige en goedkope mestverwerkingsystemen;
  • uitrijden van stikstofconcentraten met een spaakwielbemester op grasland.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research, ASFG Milieulaboratorium en Dorset

Financiers

Productschap Zuivel

Nieuws

Producten

(Nog) geen producten

Projectleider(s)   

Maikel Timmerman (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320-293564

Dick Starmans (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0317-480687