Project

Kringloopweiden

‘Weiden is nadelig voor de KringloopWijzer’, wordt veel gehoord. Maar klopt dit eigenlijk wel? Melkveebedrijven met weidegang lijken minder goed te scoren op mineralenefficiëntie. Maar de spreiding binnen weidende bedrijven is heel groot, wat zijn de succesfactoren waardoor bedrijven met weidegang een goede stikstof en fosfaat benutting realiseren?

Binnen weidende bedrijven is de spreiding in opbrengst en efficiëntie groot, dit betekent dus veel ruimte voor verbetering. Want waarom heeft het ene bedrijf betere resultaten uit de KringloopWijzer dan zijn collega die een vergelijkbaar bedrijf heeft, maar veel minder efficiënt is? De factoren die daar invloed op hebben boven tafel krijgen en vertalen naar een advies in de praktijk is de kern van dit project. 

Doelstelling

  • Knelpunten en kritische succesfactoren voor een goede KringloopWijzer op melkveebedrijven met weidegang achterhalen.
  • De opname en benutting van weidegras op melkveebedrijven verhogen;
  • Hogere mineralenefficiënte en betere resultaten in de KringloopWijzer voor weidende bedrijven realiseren.

Aanpak

Binnen het project worden de deelnemende melkveebedrijven vergeleken door middel van benchmarking aan de hand van de KringloopWijzer van andere collega bedrijven. Op deze manier zullen knelpunten en mogelijke verbeterpunten aan het licht komen. Die worden vervolgens omgezet in tools en maatregelen om melkveehouders te helpen hun beweidingsresultaten te verbeteren. De knelpunten en verbeterpunten zullen eerst worden vertaald naar een checklist met een actieplan voor de deelnemende bedrijven. En na uittesten in de praktijk worden bewerkt tot een algemeen bruikbare checklist met actieplan voor de brede praktijk. 

Nieuws

Producten