Project

Koudmerken; actualisatie van het gebruik en gevolgen voor de koe

Voor identificatie van runderen zijn wettelijk twee ingrepen toegestaan. De twee wettelijk verplichte gele oornummers laten daarmee geen ruimte voor het aanbrengen van een koudmerk.

Op dit moment heeft de rundveesector van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een ontheffing van het verbod op het gebruik van koudmerken als derde ingreep. Deze ontheffing loopt in juni 2011 af.

Het onderzoek beschrijft de gevolgen voor de koe, het gebruik van koudmerken in Nederland in relatie tot bedrijfskenmerken en de situatie (wetgeving, gebruik) in andere Europese lidstaten. De resultaten dragen bij aan de inhoudelijke discussie over het al dan niet toestaan van koudmerken voor de identificatie van runderen.

www.dierenwelzijnsweb.nl

Deze website geeft met resultaten van onderzoek, actueel nieuws, een koppeling naar de bibliotheek van Wageningen UR, beeldmateriaal, de visie van bedrijfsleven en inbreng van onderwijspartners een brede en betrouwbare kijk op dierenwelzijn. 

Uitvoerende instellingen

Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen UR Livestock Research

Financier

Productschap Zuivel

Nieuws

Producten

Projectleider 

Hans Hopster (lectoraat Welzijn van Dieren, Van Hall Larenstein)

tel: 0320-238206