Project

Handboek Snijmaïs

Het Handboek Snijmaïs is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. Het is in 2006 in opdracht van het Productschap Zuivel gemaakt en vanaf 2015 financiert ZuivelNL het onderhoud.

Het is een digitaal naslagwerk met actuele informatie over de teelt en gebruik van snijmaïs. Aan de orde komen gewaseigenschappen, diverse teeltaspecten, oogst, vervoedering en enkele economische aspecten van snijmaïs.

Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas in de Nederlandse melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. In het Handboek Snijmaïs zijn de meest recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten verwerkt door deskundigen van Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research. De inhoud van het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd. Hiermee beschikt de melkveehouderij over objectieve informatie over de teelt en het gebruik van maïs die op een overzichtelijke wijze is weergegeven.

De eerste fase van het project ‘Handboek Snijmaïs’ was het ontwikkelen van het digitale handboek inclusief het jaarlijkse onderhoud t/m 2007. Gezien het onverminderde belang van het gewas (snij)maïs en de continue kennisontwikkeling rond de bemesting, teelt, oogst, conservering, voeding, benutting en bedrijfseconomie van snijmaïs, financierde het Productschap Zuivel ook het onderhoud van het digitale handboek. Vanaf 2015 financiert ZuivelNL dit werk.

Nieuws

Producten