Project

Groeien in rendement

Het rendement van investeringen in bedrijfsuitbreiding is op Nederlandse melkveebedrijven vaak lager dan op buitenlandse.

Dat heeft met name te maken met de hoge prijzen voor melkquotum en grond in Nederland. Binnen dit project wordt onderzocht hoe dat rendement verhoogd zou kunnen worden. Dat gebeurt langs twee wegen.

De eerste weg is om op basis van bedrijfseconomische resultaten van praktijkbedrijven na te gaan welke factoren in het verleden vooral het rendement van investeringsplannen bepaalden. Uit dit onderzoek moet blijken wat de kenmerken zijn van de meest succesvolle investeerders. In dit deel van het onderzoek wordt zowel gewerkt met resultaten van Nederlandse melkveebedrijven als met die uit enkele omringende Europese landen.

De tweede weg is het aanreiken van hulpmiddelen om in de planfase beter inzicht te krijgen in het verwachte rendement van uitbreidingsplannen. De ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen voor het beoordelen van investeringen gebeurt in nauwe samenwerking met melkveehouders en adviseurs. Zij hebben een belangrijke rol bij het beoordelen van nieuwe hulpmiddelen op hun praktische bruikbaarheid.
Het project wordt begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van Commissie Melkveehouderij van PZ, European Dairy Farmers - afdeling Nederland, Rabobank Nederland en Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).

Nieuws

Producten