Project

Grip op klauwen

Met gezonde koeien verdienen rundveehouders de beste boterham. Been- en klauwaandoeningen zijn een veelvoorkomend probleem in de koeienstal.

Een goede klauwgezondheid bij melkvee is een voorwaarde voor een duurzame bedrijfsvoering. Voor elke melkveehouder is er op dit vlak winst te behalen. Op een gemiddeld melkveebedrijf met 65 melkkoeien variëren de kosten tussen 2300 en 5000 euro per jaar. Met de juiste aanpak kan dat flink omlaag!

Op initiatief van LTO Nederland is met een aantal partners het project Grip op Klauwen ontwikkeld en gestart. Een betere grip op aandoeningen en meer kennis van succesfactoren in de dagelijkse praktijk vormen de belangrijkste motor van vooruitgang. Er is flinke winst te behalen voor zowel de ondernemer (financieel en arbeidsvreugde) als voor de koe (dierenwelzijn).

Beter grip op klauwen is een samenspel van boer, klauwverzorger, dierenarts en bedrijfsadviseur. Veel zaken rondom been- en klauwgezondheid bij melkvee haken in elkaar, zoals onder andere de fokkerij, het rantsoen, een stalsysteem, de hygiëne en de melkproductie. Om als melkveehouder een goede grip op klauwgezondheid te krijgen is het van belang om aandoeningen te herkennen en te registreren. In goed overleg met de dierenarts, voerleverancier en de klauwverzorger wordt van daaruit de beste aanpak gekozen.

In het project zullen daarom dierenartsen, klauwverzorgers en veevoerleveranciers samen met 50 melkveehouders aan de keukentafel de uitdaging aangaan om tot een aanpak op maat te komen. Dit alles met het oogmerk om klauwaandoeningen met 30% te verminderen en de kosten aanzienlijk te verlagen. De melkveehouders en hun begeleiders kunnen daarbij gebruik maken van gegevens in Digiklauw en een integrale adviesaanpak.


Uitvoerende instellingen

ZLTO Projecten, AB, Vereniging voor Rundveepedicure, CRV, KNMvD, Projecten LTO Noord en Arvalis BV

Financiers

Productschap Zuivel, Ministerie van EZ, CRV en ZLTO

grip-op-klauwen.jpg

Nieuws

Producten

Projectleider(s)    

Guus van Laarhoven (ZLTO Projecten)

tel: 073-2173236