Project

Emissiearmer bemesten op veen en zware klei

In dit project wordt voor een lagere ammoniakemissie een alternatief gebruik van de sleepvoetenmachine onderzocht. Via de opbouw van de Triple Spray van Slootsmid wordt een mix van water en krijtsuspensie over de meststrook gesproeid.

Met water alleen gaf deze machine net niet voldoende ammoniakreductie (getoetst in het kader van SBIR regeling voor alternatieve mestaanwending). Volgens een NMI laboratoriumproef biedt het toevoegen van een krijtsuspensie perspectief. Bovendien zou door de kleur van de mest de toevoeging ook te controleren en dus te borgen zijn.

Proeven

Het onderzoek start met een laboratoriumproef om de optimale dosering krijtsuspensie vast te stellen en vervolgens worden in 2019 op klei en veen veldmetingen gedaan met een bemester met het Triple Spray systeem en een zodenbemester om vast te stellen of de ammoniakemissie met de Triple Spray machine gelijk of lager is dan die van de zodenbemester.

    Nieuws

    Producten