Project

Emissiearm veevoer

Herkauwers verteren hun voedsel grotendeels met de hulp van micro-organismen in de pens, die het plantaardige materiaal afbreken en fermenteren.

Het grootste deel van de nutriënten die de melkkoe uit het maagdarmkanaal absorbeert betreft eindproducten van deze fermentatie. Daarbij wordt ook methaan gevormd. Methaan uit de pens is een van de belangrijkste bronnen van broeikasgas uit de Nederlandse landbouw. Door aanpassing van de samenstelling en eigenschappen van ruwvoer en krachtvoer kan de methaanuitstoot teruggebracht worden. Over de effectiviteit en de haalbaarheid van deze aanpassingen onder Nederlandse omstandigheden is echter nog te weinig bekend. In het ‘Innovatieprogramma Emissiearm Veevoer voor Herkauwers’ worden verschillende management- en voermaatregelen onderzocht met het doel de methaanemissie te verminderen voor een meer klimaatneutrale grondgebonden veehouderij.

- Unfortunately, your cookie settings do not allow videos to be displayed. - check your settings

Nieuws

Producten