Project

Droogstand in beweging

De transitieperiode, de periode rondom afkalven, is een belangrijke periode voor melkvee. Er vinden grote veranderingen plaats in de omgeving (rantsoen, huisvesting, groepssamenstelling) en in de stofwisseling.

Als de transitieperiode soepel doorlopen wordt, is het risico op gezondheids- en welzijnsproblemen in de lactatie kleiner.

In de periode 2009-2010 is op Melkveeproefbedrijf Zegveld in het kader van het project ‘Zwangerschapsgymnastiek voor melkvee’ een proef uitgevoerd, waarbij is onderzocht wat het effect is van extra beweging in de droogstand op de gezondheid en melkproductie van melkkoeien. Daaruit bleek dat beweging koeien actiever maakt, en een positief effect lijkt te hebben op de stofwisseling begin lactatie.

In het huidige vervolgexperiment ‘Droogstand in beweging’ maken we een verdiepingsslag op het gebied van de fysiologie rondom beweging bij droogstaande koeien. Ditmaal worden 30 relatief vette (conditiescore >3.5), droogstaande koeien gevolgd en wordt onderzocht wat het effect is op de vetstofwisseling en energiebalans.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research en Dairy Campus

Financier

Productschap Zuivel

Producten

Projectleider

Roselinde Goselink (Wageningen UR Livestock Research)


0317-480705