Project

Digitaliseren van ZuivelNL kennis

Dit project faciliteert de kennis doorstroming uit door ZuivelNL gefinancierde projecten.

Kennis heeft pas waarde wanneer het toegepast wordt in de praktijk. Betrokkenheid van veehouders bij de ontwikkeling en voortgang van kennis in projecten van ZuivelNL verhoogt de effectiviteit. Informeren en communiceren (openheid en transparantie) stimuleert betrokkenheid bij het via ZuivelNL (mede)gefinancierde onderzoek en is in het belang van alle partijen.

ZuivelNL-projecten

Dit project is een voorzetting van Digitaliseren van Productschapkennis dat in 2007 – 2014 is gefinancierd door Productschap Zuivel. De projecten uit die periode stonden op www.verantwoordeveehouderij.nl vermeld onder het kopje ‘PZ-projecten’. Met financiering door ZuivelNL staan de betreffende activiteiten vanaf 2015 vermeld als ‘ZuivelNL-projecten’.

Het betreft projecten waarin Wageningen Livestock Research projectleider is, maar ook projecten waarin anderen projectleider zijn. Per project wordt een samenvatting geplaatst, waaraan informatie uit ZuivelNL-projecten wordt gekoppeld. Bovendien is een openingspagina met informatie over ZuivelNL toegevoegd.

In principe komen alle door ZuivelNL (mede)gefinancierde projecten op de site. Daaraan worden alle nieuwsberichten en andere resultaten uit de projecten toegevoegd. Nieuwsberichten worden onder de aandacht gebracht via de Attentiemail Rundveehouderij. Op deze wijze stimuleren we de doorstroming van ZuivelNL-kennis naar de doelgroep melkveehouders.

Nieuws

Producten