Project

Digitaliseren van Productschapkennis

Er is een groeiende behoefte om de doorstroming van kennis uit projecten gefinancierd door het Productschap Zuivel beter te faciliteren.

Logopz2.gif

Kennis heeft pas waarde wanneer het toegepast wordt in de praktijk. Betrokkenheid van veehouders bij de ontwikkeling en voortgang van kennis in projecten van PZ verhoogt de effectiviteit. Informeren en communiceren (openheid en transparantie) stimuleert betrokkenheid (bij het via PZ collectief gefinancierde onderzoek) en is in het belang van alle partijen.

Aan de website www.verantwoordeveehouderij.nl is een ‘PZ-label’ toegevoegd met een overzicht van PZ-projecten. Het betreft zowel projecten waarin Wageningen UR Livestock Research projectleider is, als projecten waarin anderen projectleider zijn. Per project wordt een samenvatting geplaatst, waaraan informatie uit PZ-projecten wordt gekoppeld. Bovendien is een openingspagina met informatie over het Productschap Zuivel toegevoegd.

Alle lopende en nieuwe PZ-projecten komen op de site, waaraan alle kennis uit de projecten wordt toegevoegd en als nieuwsbericht onder de aandacht gebracht via de Attentiemail Verantwoorde Veehouderij. Op deze wijze stimuleren we de doorstroming van PZ-kennis naar de doelgroep melkveehouders.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research en Wageningen UR Communication Services

Financier

Productschap Zuivel

Producten

Meer informatie

Projectleider

Gerrit Remmelink (Wageningen UR Livestock Research)
tel: 0317-480472