Project

Bodemtemperatuur en voorjaarsbemesting grasland

Het optimale moment in het voorjaar voor de eerste stikstofgift met kunstmest voor grasland wordt ingeschat met (onder andere) de temperatuursom (T-som). De T-som is een maat voor de opwarming van de bodem en het juiste stadium van het gras. Omdat meten van de bodemtemperatuur en verwerking van gegevens makkelijker geworden is, experimenteert de praktijk al met de gemeten bodemtemperatuur als maat voor de eerste kunstmestgift.

Deze deskstudie heeft als doel om te bepalen of de bodemtemperatuur een potentiële vervanger en verbetering is voor de T-som. Door het meten van de bodemtemperatuur wordt verwacht nauwkeuriger te kunnen voorspellen wanneer de grasgroei start. Hiermee zal advies op bedrijfsniveau of perceelsniveau mogelijk worden, terwijl de T-som een regionaal instrument is.

Deskstudie

Op basis van literatuur en informatie van experts wordt onderbouwd waarom het meten van bodemtemperatuur wel of niet een betere basis zou kunnen vormen voor het bepalen van het tijdstip van de eerste stikstofgift met kunstmest. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke factoren nog meer van invloed kunnen zijn (mogelijk zelfs overrulend) bij het bepalen van het optimale bemestingstijdstip.

T-som

Voorjaar 2016 was een schoolvoorbeeld hoe een schatting van het juiste bemestingstijdstip met de T-som niet nauwkeurig genoeg is: de geadviseerde optimale T-som was al gehaald maar de bodemtemperatuur lag nog ver achter. Verwacht wordt dat de T-som een goede maat is voor jaren met een gemiddeld weertype maar dat zeker bij uitschieters de gemeten bodemtemperatuur een betere schatting is van het optimale bemestingstijdstip in het voorjaar.

Start grasgroei

De grasgroei zal starten bij voldoende lichtintensiteit, nutriënten, omgevingstemperatuur en vocht. Door mineralisatie zal stikstof beschikbaar komen voor het gras. Verwacht wordt dat deze mineralisatie pas optreedt bij een bodemtemperatuur vanaf 5˚C. Ook de graswortels zelf hebben ongeveer die minimum temperatuur nodig om actief te worden. Pas als die gehaald wordt, zal dus ook de grasgroei starten.

Bemestingstijdstip

Het kiezen van het eerste bemestingstijdstip voor stikstof met kunstmest hangt af van:

  • Start grasgroei;
  • Weersvoorspelling;
  • Praktische zaken als inzet personeel en materieel;
  • Gewenst eindproduct (hoog ruw eiwit of hoge droge stof opbrengst);
  • Kunstmestsoort.

Te vroeg bemesten zorgt voor inefficiënt gebruik van nutriënten (uitspoeling); bij te laat bemesten mis je groeidagen en dus grasproductie.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Nog geen nieuwsberichten

Producten