Project

Bodems voor vrijloopstallen

De vrijloopstal geeft koeien veel bewegingsvrijheid, omdat er geen ligboxen meer zijn. In 2008 is een voorstudie gedaan naar economische haalbaarheid, ervaringen in het buitenland en emissiemetingen.

Vrijloopstal.jpg

Daarover kunt u rapporten vinden. Ook is in samenwerking met Courage een rapport met veel tekeningen en foto’s gemaakt onder de titel ‘Cowfortable”. Van de ervaringen in Amerika en Israel kunt u genieten van korte filmpjes. In 2009 zijn experimenten op de proefbedrijven gedaan met verschillende bodems, namelijk zandbodem op Aver Heino, compostbodem op Waiboerhoeve en toemaakbodem (gedroogde bagger met riet) op Zegveld. Hierover vindt u diverse artikelen. In 2009 zijn ook twee vrijloopstallen in de praktijk gebouwd, namelijk vanaf september op bedrijf Peeters in Dorst (Brabant) en vanaf december op bedrijf Wiersma in Midwolde. 

Uitvoerende instanties

Wageningen UR Livestock Research, in samenwerking met een begeleidingsgroep.

Financiers

Productschap Zuivel (ZuivelNL per 2015) en Ministerie van EZ

Website

Kijk voor meer informatie op www.vrijloopstallen.nl

Nieuws

Producten