Project

Beter benutten door dik en dun

Veel melkveebedrijven moeten mest afvoeren om te voldoen aan gebruiksnormen. Door mestscheiding kan de hoeveelheid af te voeren mest beperkt worden.

Dit beperkt kosten voor de afvoer van mest. Bovendien blijven meer meststoffen op het bedrijf. Daardoor is minder kunstmest nodig om de afvoer van meststoffen met dierlijke mest te ‘repareren’. Tenslotte levert mestscheiding twee mestsoorten op die apart over gewassen zijn te verdelen. Bemesten op maat met eigen geproduceerde mest maakt de melkveehouder minder afhankelijk van kunstmest. Mestscheiding kan dus een belangrijk onderdeel gaan worden van een toekomst waarin veel, ook gangbare melkveehouders door een beter beheer van hun mest kunstmestvrij produceren.

Maar veel is nog onbekend over mestscheiding. Hoe werkt het technisch? Wat is de werking op het land? Hoe moet ik de verschillende fracties toedienen? Wat kost het? Wie neemt de verschillende fracties af? In welke mate is controle en handhaving van belang voor een brede toepassing? Er is, kortom, een grote behoefte aan kennis over de inzetbaarheid van mestscheiding in de praktijk.

Het project ‘Beter benutten door dik en dun’ is bedoeld om:

  • inzicht te verkrijgen in de praktische aspecten van mestscheiding voor het melkveebedrijf;
  • de mogelijkheden van mestscheiding te communiceren naar de sector.

Fotobijschrift: Mestscheiding in bedrijf bij Koeien & Kansen-veehouder Kees van Wijk in Waardenburg.

Uitvoerende instellingen

Plant Research International (PRI) van Wageningen UR en Wageningen UR Livestock Research

Financiers

Productschap Zuivel en derden

Nieuws

  • (Nog) Geen nieuws

Producten