Project

Belevingsonderzoek lichtemissie melkveestallen

Een toenemende bron van licht in het duistere Groningse buitengebied is de verlichting van melkveestallen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in de stal en een hoge melkproductie is een optimale belichting noodzakelijk.

Een optimale belichting is afhankelijk van een mix van factoren zoals stalvorm, lichtsoort, lichtsterkte en duur van de lichtperiode. In de melkveehouderij wordt steeds vaker gewerkt met ligboxstallen met open zijwanden. Deze open wanden zorgen voor klimatologische omstandigheden die bijdragen aan een goede gezondheid van de koeien. Koeien gehuisvest in open staltypes zijn daadwerkelijk minder vaak ziek dan koeien in gesloten staltypes.

Een belangrijk aspect van lichtemissie is de beleving, de helderheid van het licht en de zichtbaarheid van de verlichte stal in het donkere landschap. Omwonenden kunnen, ondanks dat de hoeveelheid licht minder dan 150 lux bedraagt, de emissie van licht ‘opvallend’ vinden. Lastig hierbij is dat het objectiveren van beleving moeilijk vorm te geven is. Want hoe ervaart men zichtbaarheid van licht, wat niet meetbaar is op een behoorlijke afstand van het lichtemissie punt?

Dit Groningse project bekijkt de subjectieve kant van lichtemissie (beleving en discussie) en het Friese project ‘Optimale verlichting van melkveestallen’ richt zich op de objectieve/meetbare (de technische) kant van de lichtemissie.

Het doel van dit project is het onderzoeken van de beleving van (storende) lichtemissie van melkveestallen. De resultaten van het belevingsonderzoek zullen gezamenlijk met het technische onderzoek dat in Friesland plaats heeft gevonden gecombineerd worden om tot een pakket met (beleids)maatregelen te komen die geschikt zijn om lichtemissie door melkveestallen in het donkere buitengebied tegen te gaan.

Uitvoerende instellingen

LTO Noord, Natuur en milieufederatie Groningen en Projecten LTO Noord

Financiers

Productschap Zuivel, Provincie Groningen en LTO Noord Fondsen

Nieuws

Producten

Projectleider

Sylvia Koenders (Projecten LTO Noord)

tel: 088 - 888 66 77