Project

AUTOGRASSMILK - Europees onderzoek naar robotmelken en beweiding

Hoe kan weidegang het beste worden gecombineerd met het melken van de koeien met een melkrobot? Om dit uit te zoeken is het internationale project ’Autograssmilk’ van start gegaan.

Het gaat om een groot driejarig project waarbij Europese onderzoekers inventariseren welke mogelijkheden het gebruik van een automatisch melksysteem biedt om de koeien in het zomerseizoen in de wei te laten. Hierbij komen uiteraard economische aspecten aan bod, alsook de techniek, het management en dergelijke. Tevens worden melkveehouders gevraagd hun ervaringen te delen over graslandgebruik.

Veldonderzoek

Veel veehouders vinden de combinatie van robotmelken en beweiding lastig. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Daarom heeft een groep veehouders, onderzoekers en adviseurs de handen ineengeslagen in een gezamenlijk Europees project om beweiding op robotbedrijven te optimaliseren. Op Dairy Campus is het eerste veldonderzoek met zestig koeien gestart. Ook op De Marke worden het melkvee, het melkproces en het graslandgebruik onder de loep genomen.

Kennis beschikbaar

Uit het project komt veel informatie beschikbaar, vooral over:

  • optimale voerstrategieën voor melkkoeien die met een robot gemolken worden en weidegang krijgen;
  • nieuwe technologieën die het arbeidsgemak vergroten;
  • ecologische, economische en sociaal maatschappelijke aspecten van het combineren van weidegang met robotmelken;
  • manieren om robotmelken en beweiding economisch gezien te optimaliseren.

Vijf andere Europese landen

Andere landen die aan het project meedoen zijn Ierland, Denemarken, Zweden, Frankrijk en België. Het project wordt geleid door Teagasc (the Irish Agriculture and Food Development Authority) in Ierland. Veel Ierse veehouders hebben de overtuiging dat zonder beweiding robotmelken geen economisch perspectief heeft. Dit Europese project moet daar duidelijkheid in scheppen.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research, LTO Nederland en partners in vijf andere Europese landen

Financiers

EU FP7 programma ‘Research for the benefit of SME Associations’ (314879) en nationale financieringsbronnen; in Nederland zijn dat Productschap Zuivel (ZuivelNL per 2015) en Ministerie van EZ

Producten

  • Persbericht: Europees onderzoek gestart naar robotmelken en beweiding

Meer informatie