Project

Advies voorjaarsbemesting grasland verbeteren met bodemtemperatuur

De T-som is gemiddeld over de jaren een aardige schatter voor het gewenste bemestingstijdstip van de eerste snede voor gras, maar geeft voor de actuele situatie in het voorjaar te veel afwijking. Onderzocht wordt of bodemtemperatuur een specifiekere maat is voor het vaststellen van het optimale bemestingstijdstip.

In de praktijk wordt steeds vaker bodemtemperatuur gemeten als alternatief voor de T-som. Over de relatie tussen bodemtemperatuur, bemesting en grasgroei in het voorjaar is echter nog weinig bekend. Op melkveeproefbedrijf KTC Zegveld is een veldproef gestart om te zien of met het meten van bodemtemperatuur het voorjaarsbemestingsadvies verbeterd kan worden.

Stikstofkunstmest

Het veldonderzoek richt zich in de eerste plaats op het toedienen van stikstofkunstmest in het voorjaar. Vroeg kunstmest strooien bij een lage bodemtemperatuur kan de grasproductie vervroegen, maar het risico op verliezen vergroten. De veldproef is zodanig opgezet dat de relatie tussen het tijdstip van bemesting, bodemtemperatuur, grasopbrengst en N-gehalte in het gras gekwantificeerd kan worden.

Proof of principle

De proef wordt in een beperkte opzet uitgevoerd op één locatie gedurende één voorjaar om te zien wat het perspectief is van bemesten op basis van bodemtemperatuur. Met de opgedane praktische kennis en ervaringen wordt een eventueel uitgebreider vervolgonderzoek ingezet. Gekozen is voor veengrond, omdat deze relatief nat is en langzaam opwarmt.

Toepassing in de praktijk

Met aanvullende financiering van de provincie Utrecht wordt op vijf praktijkbedrijven gekeken of het tijdstip voor het uitrijden van drijfmest en het toedienen van kunstmest beter afgestemd kan worden op de actuele en verwachte bodemconditie om de risico’s op verliezen te verkleinen. Bodemtemperatuur, bodemvochttoestand en weersverwachting zijn hiervoor belangrijke parameters.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten