Project

Activiteit van melkkoeien als informatiebron voor management en fokkerij

Net als in andere Westerse landen maakt de Nederlandse melkveehouderij een gestage schaalvergroting door. Schaalvergroting wordt ook voor de toekomst gezien als een belangrijke strategie voor bedrijfsontwikkeling.

Hoewel schaalvergroting kansen biedt op het terrein van bijvoorbeeld kostprijsverlaging, rentabiliteit en de handhaving van de (internationale) concurrentiepositie, is er een mogelijke keerzijde als het gaat om het op peil houden – of waar nodig het verbeteren – van gezondheid en welzijn van de koeien. Daarom is het van groot belang dat de Nederlandse melkveehouderij de beschikking krijgt over technische hulpmiddelen die het mogelijk maken om op een geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen over de gezondheidsstatus van grote aantallen koeien.

Dit onderzoek heeft tot doel nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor het meten van activiteit bij melkkoeien. Het meten van de activiteit bij melkkoeien met behulp van een nieuwe generatie activiteitenmeters in combinatie met de toepassing van geavanceerde statistische analysemethodieken en een intelligent gebruik van meerdere waarnemingen tegelijkertijd, moet het mogelijk maken om ziekten (klauwproblemen, vruchtbaarheidsproblemen en uiergezondheidsproblemen) op een efficiënte wijze te detecteren.

Deze tools kunnen een belangrijke rol spelen in het management. Daarnaast kunnen de resultaten van het onderzoek van belang zijn voor de fokkerij, en de verbetering van gezondheid en robuustheid van melkkoeien via genetische selectie. Eén en ander dient uiteindelijk niet alleen een bedrijfseconomisch doel, maar komt ook tegemoet aan de maatschappelijke waardering en het imago van de melkveehouderij.

Uitvoerende instelling

Wageningen UR Livestock Research (afdelingen ‘Dierenwelzijn’ en ‘Genomica’)

Financiers

Productschap Zuivel

Ministerie van Economische zaken

Nieuws

81% van tochtigheden gedetecteerd met activiteitsdata

Producten

(Nog) geen producten