Project

Koeien & Kansen

Koeien & Kansen werkt aan een toekomst voor ‘schone’ melkers.

Het project Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en PZ toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. 

Meer over Koeien & kansen
Producten
Deelnemers

Projectinformatie
Thema's
Nieuwsbrief

logo.gif
Koeien & Kansen

Koeien & Kansen is onderdeel van het noordwest Europese Interreg IVB-project DAIRYMAN. Praktijkonderzoek, communicatie en demonstratie zijn belangrijke kenmerken van dit project.