Project

Gebruik gescheiden mest in ligboxen van melkvee

Steeds meer bedrijven investeren in diepstrooiselboxen voor welzijn en duurzaamheid van melkvee. Bedrijven zoeken naar alternatieven voor het relatief dure zaagsel als boxbedekkingsmateriaal.

Een mogelijk alternatief is mechanisch gescheiden mest van het melkvee. De belangstelling daarvoor neemt toe maar er is nauwelijks iets bekend over de mogelijke risico’s voor de diergezondheid en de kwaliteit van de melk.

Op drie bedrijven wordt gedurende ongeveer een jaar het gebruik van gescheiden mest onderzocht. Gekeken wordt naar liggedrag en welzijn van de koeien en daarnaast wordt de boxbedekking onderzocht op potentiële ziekteverwekkers als Klebsiella, E.coli en sporenvormers. Ook wordt de minerale samenstelling getest. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de beeldvorming van melkveehouders en anderen over het gebruik van mest in de boxen.

Het resultaat is inzicht in de mogelijke risico’s van het gebruik van de gescheiden mest voor diergezondheid en melkkwaliteit, het effect op het liggedrag en het welzijn (beschadigde hakken etc.) van de koeien en op de beeldvorming.

Uitvoerende instelling

Valacon-Dairy v.o.f., onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaam melkvee

Financier

Productschap Zuivel

Producten

Projectleider(s)   

Marjolein Feiken

tel: 06 21 938 609