Project

Dagdosering voor melkvee

Om het antibioticumgebruik op melkveebedrijven te kunnen verminderen is het belangrijk dat bekend is hoeveel en welke antibiotica er gebruikt worden.

Een kengetal dat het antibioticumgebruik op bedrijven op dezelfde manier weergeeft is hiervoor een belangrijk instrument. Op die manier kunnen melkveebedrijven zich aan elkaar spiegelen en sturen op een lager antibioticumgebruik.

Doel van “Dagdosering voor melkvee” is om het antibioticumgebruik te berekenen op bedrijfsniveau en dit te koppelen aan bedrijfsgrootte, managementfactoren en technische kengetallen. Op 110 melkveebedrijven wordt alle benodigde informatie verzameld. Op die manier wordt de dagdosering melkvee gekoppeld aan kengetallen van diergezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid. Relaties tussen management en antibioticumgebruik worden zo inzichtelijk gemaakt. Op die manier kan er gestuurd worden op een vermindering van antibioticumgebruik. Tevens wordt er inzichtelijk gemaakt welke antibiotica er gebruikt worden.

Uitvoerende instellingen

Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk Harmelen en Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht

Financiers

Productschap Zuivel en Ministerie van EZ

Nieuws


Producten

Artikel: Geen relatie melkgift en antibioticumgebruik (Veeteelt - februari-1 2011)

Artikel: ULP: Antibioticagebruik veehouders in kaart (Veehouder & Dierenarts april 2011)

Projectleider(s)   

Tine van Werven (Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk Harmelen)

tel: 0348-442653