Bijvoeding_Amazing Grazing

Bijvoeding

Optimaal bijvoeden in dienst van hoge benutting weidegras

De bijvoeding van de hoeveelheid en soort ruwvoer en krachtvoer op stal kan zowel leidend als volgend zijn voor de grasopname in de weide. In principe zijn bijvoeding en weidegrasopname onderdeel van een samenhangend rantsoen. Indien de grasvoorraad in de weide te krap wordt, zal de veehouder de bijvoeding aanpassen. De gewenste soort bijvoeding wisselt in combinatie met de wisselende kwaliteit van het weidegras. Met een uitgekiende bijvoeding wordt de koe gestimuleerd om veel vers gras te vreten en dit goed te benutten.


Nieuws

Producten