Verplichting

Hieronder is een overzicht te vinden van vragen en antwoorden, die betrekking hebben op het beleid en de status van de KringloopWijzer hierin.

1. Wat is de wettelijk status van de KringloopWijzer?

Er is een convenant ondertekend door LTO, NZO, NeVeDi en de VLB. Hierin staat ‘sturen op mineralenefficiëntie via de KringloopWijzer’. Hierin staat de intentie verwoord dat in 2015 alle melkveebedrijven met een fosfaatoverschot met de KringloopWijzer moeten gaan werken. Het is in 2015 dus zinvol om ervaring mee op te doen en de prestaties op bedrijfsniveau te verbeteren.